Tilaajalle

Ylihärmän uudesta koulukeskuksesta tulee monikäyttöinen rakennus, rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju10-mallia

Ylihärmän yläkoulun yhteyteen, koulutalon takana olevalle tontille rakennetaan uusi, 300 oppilaan koulurakennus.

Tähän kaksisarjaiseen alakouluun on tarkoitus sijoittaa käytöstä poistuvan Ylihärmän Kirkonkylän koulun, lakkautetun Kankaan koulun ja Hakolan koulun oppilaita.

1968 rakennettu, 1977 laajennettu ja vuosituhannen vaihteessa peruskorjattu yläkoulu saneerataan samassa yhteydessä. Yläkoulu ja uusi alakoulu liitetään yhdyskäytävällä toisiinsa. Uutta osaa on myös koko talon käyttöön tuleva palvelukeittiö.

– Jos asiat etenevät aikataulussa, uusi koulu on valmis käyttöön viimeistään vuoden 2022 syyslukukauden alusta, kertoo kaupungin rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina hankkeen pääpiirustukset. Uudisrakennuksen eli alakouluosion kustannusarvio on 4,8 miljoonaa euroa. Koko koulukeskuksen hankinta-arvoksi tulee 6,4 miljoonaa. Yläkoulun peruskorjaus maksaa noin 887 000 euroa. Summa sisältää yläkoulurakennuksen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisia korjauksia 350 000 eurolla.

– Tästä rakennetaan toimiva kokonaisuus, monitoiminen talo, jossa on käyttömahdollisuuksia kaikille kuntalaisille, Ylirinne linjaa.

Koulukeskuksen tiloja, esimerkiksi kahta liikuntahallia, pystyy käyttämään myös koulun läheisyydessä oleva uusi Ylihärmän päiväkoti. Käyttäjiksi halutaan myös kuntalaisia ja esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita. Myös musiikkiopisto saa taloon tilat.

– On tärkeää, että tilojen käyttöasteet saadaan nousemaan. Jos rakennus on pelkkä koulu, sen käyttöaste on todella pieni, kesäaikana käytännössä nolla. Nyt rakennukseen saadaan tiloja eri toimijoille. Koulun väeltä vaatii toki uudelleen oppimista se, että tilat eivät ole enää yksinomaan heidän, Ylirinne toteaa.

Rakennuttamistoimikunnan puheenjohtaja Juhani Haukkala (kesk.) kertoo, että takana on tiivis suunnittelurupeama, jonka virkamiehet olivat valmistelleeet hyvin.

– Suunnittelija on myös paneutunut tehtäväänsä. Muutostarpeet ja toiveet on saatu hyvin mukaan, hän kiittää.

Suunnitelmien taustaksi on tehty monia käyttäjäkyselyitä.

– Tilojen käyttäjiltä on tullut paljon hyviä oivalluksia. Niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan, hän sanoo.

– Ikäihmisten tarpeet ovat myös nousseet esiin. Toimikunnassa tuli keskustelua siitä, että kun on puitteet harrastaa, se aktivoi myös ikäihmisiä, jotta he jaksaisivat paremmin eivätkä sairastaisi. Se on tärkeä asia myös veroeurojen kannalta. Sotemenot korostuvat jatkossa yhä enemmän, Haukkala pohtii.

”Kampusalueelta” löytyvät jatkossa niin yläkoulun, alakoulun kuin päiväkodin toiminnot. Lähellä on kirjasto ja paikkoja sisä- ja ulkoliikunnalle.

– Yhtenäiskoulun mallia on tässä haettu, Haukkala toteaa.

– Päällimmäisenä on tietenkin se, että saadaan lapsille terveet opiskelutilat.

Alahärmän tulevan kouluratkaisun suunnittelutyö on myös parhaillaan menossa.

– Kun meillä on taajamakohtaisesti monitoiminen koulukokonaisuus kussakin pitäjässä, voidaan luopua paljosta turhasta rakennuskannasta ja tilahallinnan näkökulmasta säästää kustannuksissa, Haukkala toteaa.

Koulukeskushanke tehdään 3D-suunnitteluna. Vanha koulutalo on tasakattoinen. Rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinteen mukaan sellaisia ei enää Kauhavalla tehdä:

– Tasakattoisia rakennuksia emme enää rakenna. Noudatamme Kuivaketju10-toimintamallia, ja teemme teknisesti turvallisia ratkaisuja. Uudisrakennuksen korkeimmassa osassa, joka on liikuntasaliosa, on aumakatto eli selkeästi ulospäin viettävät katot ja hyvät, pitkät räystäät. Matalammissa osissa on myös ulospäin viettävät katot ja pitkät räystäät.

Marianne Lähde