Ylihärmän Kirkonkylän koulun kellariluokat ja esikoulutilat käyttökieltoon

Ylihärmän Kirkonkylän koulun kellarikerroksen kolme luokkaa ja esikoulurakennuksen tilat joutuvat käyttökieltoon helmikuun alusta toistaiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää huomenna, missä oppilaat ja henkilökunta jatkavat kevätlukukauttaan.

Sivistysjohtaja esittää, että esioppilaat opettajineen siirtyvät päärakennukseen ja kaksi kuudetta luokkaa yläkoulun tiloihin.

Kaupungin tilapalvelupäällikkö Ulla Salmisen käyttökieltopäätöksen taustalla ovat ihmisten oireilu, sen perusteella tehdyt tutkimukset sekä sisäilmatyöryhmän, työterveyslääkärin ja työsuojeluvaltuutetut näkemykset.

Työtekijät ovat kertoneet sisäilmatyöryhmälle ja työterveyshoitajalle työpaikan sisäilmaan liittämästään oireilusta vuodesta 2014 lähtien. Työterveyshuollon viime lokakuussa tekemästä työpaikkaselvityksestä kävi ilmi, että myös osa oppilaista voi huonosti esikoulun puolella ja alakoulun kellarissa.

Käyttökielto jatkuu, kunnes sisäilmaongelmien syyt on selvitetty ja mahdolliset viat korjattu.