Yleisö ei pääse vielä paikan päälle illan tilinpäätösvaltuustoon, kokousta voi kuunnella netistä, livekuvaa ei ole luvassa

Kauhavan kaupunginvaltuuston kevätkauden viimeinen kokous tänään maanantaina 15.6. pidetään kaupungintalon lasisiiven luentosali-audiotoriossa vielä ilman paikan päälle otettavaa yleisöä.

Kaupungin mukaan kokous on seurattavissa netistä striimauksen kautta, mutta ilman valtuustosalista lähetettävää livekuvaa.

Valtuustosalista lähetettävän kuvan paikalla nähtiin viime kokouksen striimauksessa still-kuvana Kauhavan vaakuna.

Valtuuston asialistan merkittävin asia on vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen.

Kauhavan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 muodostui noin 6,8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä on selvästi budjetoitua heikompi lopputulos. Oman toiminnan käyttötalousmenot jäivät noin 1,1 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmiksi. Verotuloista jäi saamatta 2,6 miljoonaa euroa vuodelta 2019, pääosin kaupungista johtumattomista syistä eli valtion epäonnistuneiden verokortti- ja ennakonpidätysuudistuksen vuoksi.

Konsernitilinpäätös näyttää -7.1 miljoonaa euroa alijäämäiseltä. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2019 lopussa oli 2,4 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ylitti budjettinsa erikoissairaanhoito mukaan lukien peräti 4,8 miljoonalla eurolla. Asialla on iso merkitys kaupungin taloudelle, koska Kaksineuvoisen tuottamien terveys- ja sosiaalipalveluiden osuus Kauhavan kaupungin budjetista on 57 prosenttia.

Kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopussa oli 53,8 miljoonaa euroa eli 3 418 euroa per asukas, minkä mainitaan olevan kuntien välisessä vertailussa keskitasoa.

Vuonna 2019 kaupunki investoi yhteensä lähes 9,4 miljoonalla euroa, isoimpana Kauhavan koulukeskusinvestointi, johon käytettiin vuonna 2019 kuusi miljoonaa euroa.

Muut investoinnit olivat kokoluokaltaan pienempiä, yksittäisistä investoinneista toiseksi suurin oli Alahärmän koulukeskuksen väistötilojen ja piha-alueen perustamis- ja kalustamiskustannukset, joihin käytettiin reilu 0,5 miljoonaa euroa

Illan tilinpäätösvaltuuston asialistalla on myös kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätöksen hyväksyminen, kaupungin vuoden 2019 arviointikertomus sekä muun muassa Alahärmän liikuntahallin kustannusarvion tarkistaminen. Liikuntahallin kokonaisbudjetti on 2,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen KVR-kilpailutus on suoritettu, lopputuloksella, että kustannusarvio ylittää 55 000 eurolla valtuuston hyväksymän kustannusarvion, joten ennen urakkatarjouksen hyväksymistä ja hankkeen käynnistämistä on valtuuston hyväksyttävä uusi kustannusarvio. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syyskuun alussa.