Vs. kuntayhtymän johtaja esittää: Kaksineuvoisen hoitajavastaanotosta aletaan periä maksua

Kaksineuvoisen yhtymähallitus käsittelee huomenna tiistaina vs. kuntayhtymän johtajan Piia Kujalan esitystä hoitajavastaanoton maksuista.

Jos yhtymähallitus hyväksyy esityksen, Kaksineuvoinen ryhtyy perimään hoitajan luona käynneistä 1.1.2020 lähtien 11,40 euroa kerralta.

Maksu on ajateltu perittävän sairaanhoidollisista sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan käynneistä sekä päivystävän sairaanhoitajan ja asiantuntijahoitajan vastaanotoista.

Maksua ei ole tarkoitus periä alle 18-vuotiailta, sotaveteraaneilta, terveyttä edistävän ja ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, mielenterveys- ja päihdekäynneistä, muistihoitajan vastaanotosta, äitiys- ja neuvolapalveluista, perhesuunnitteluneuvolapalveluista, opiskeluterveydenhuollon palveluista, tartuntatautilain mukaisesta hoidosta, työttömien terveystarkastuksista, rokotusohjelman mukaisista rokotuksista sekä työ- ja liikennetapaturmista. Esityksen mukaan maksua ei myöskään peritä, jos asiakas käy saman vastaanottokäynnin aikana sekä lääkärillä että hoitajalla.

Valmistelutekstin mukaan Kaksineuvoinen on Etelä-Pohjanmaalla viimeinen perusterveydenhuollon toimija, joka ei ole ottanut käyttöön hoitajavastaanoton maksua.

Kaksineuvoisen tilastoista käy ilmi, että käyntejä hoitajan puheilla kertyy noin 30 000 vuodessa. Maksuilla arvioidaan kertyvän noin 300 000 euroa.