Tuulivoimalasta taloon pitää olla vähintään kaksi kilometriä

Kauhavalla ei tehdä sellaista tuulivoiman mahdollistavaa kaavaa, jossa voimalan etäisyys vakituisesta asutuksesta on alle kaksi kilometriä.

Kaupunginhallitus päätti asiasta eilen käsitellessään maaliskuista valtuustoaloitetta.

Rami Viita-aho ja kaksitoista muuta allekirjoittajaa esittivät aloitteessaan, että Kauhavan kaupunki noudattaisi tuulivoimakaavoituksessaan kahden kilometrin minimietäisyyttä mutta jos tuulivoimalan teho kasvaisi yli kahteen megawattiin, voimalan ja asuinkiinteistön välimatkaa pidennettäisiin kilometri per megawatti.

Aloitteen tekijät esittivät myös, että minimietäisyydestä voitaisiin poiketa kiinteistön omistajan ja tuulivoimatoimijan kirjallisella sopimuksella, jos sisämelutaso ei ylitä terveydensuojalain määräämiä raja-arvoja.