Sankelo: Kokoomus sai hallituksesta tukea delegoidun säädöksen kuoppaamiseen

Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli tänään valtioneuvoston U-kirjelmän uusiutuvaa energiaa koskevasta niin sanotusta RED II -direktiivistä. Komission direktiiviehdotukseen sisältyy uutena asiana EU-lainsäädäntöön kaskadiperiaate sekä uusi säädösvallan siirto komissiolle koskien biomassan käytön kaskadiperiaatetta ja ainespuun käytön rajoittamista energiantuotannossa. Kaskadiperiaatteella tarkoitetaan metsäbiomassan resurssitehokasta käyttöä.

– Talousvaliokunta yhtyi kokouksessa kokoomuksen kantaan, että Suomen tulisi edellyttää, ettei komissiolle myönnetä komission esityksen mukaista toimivaltaa biomassan kaskadikäyttöä koskevan delegoidun säädöksen antamiseksi, kertoo talousvaliokunnan jäsen Janne Sankelo (kok.).

Hänen mukaansa valiokunnan kanta muuttui kokoomuksen ehdotuksesta selvästi tiukemmaksi, kun alun perin kyse oli vain delegoidun säädösvallan täsmentämisestä.

– Tämä on vahva viesti hallitukselle, miten Suomen metsäpolitiikan kansallisena pysymistä pitää ajaa vahvemmin EU:ssa. Ei riitä, että hallituspuolueiden edustajat kertovat suomalaisissa kahvipöydissä asian tärkeydestä ja hyvistä metsänhoitokäytännöistämme, jos hallituksen kannat EU:n neuvottelupöytiin jäävät ympäripyöreiksi, Sankelo sanoo.

Delegoidut säädökset ovat olleet syksyn aikana esillä kestävän rahoituksen kriteerien määrittämisen yhteydessä. Delegoiduilla säädöksillä siirretään säädösvaltaa komissiolle, mikä on osoittautunut Sankelon mukaan hyvin ongelmalliseksi Suomen metsien erityispiirteiden huomioimisen kannalta esimerkiksi kestävän rahoituksen ympäristökriteerien kohdalla.

– Kiitän edustajakollegoita yli hallitus-oppositiorajojen, että nyt otimme laajemmalla rintamalla selkeän kannan, ettei komissiolle annettaisi toimivaltaa antaa delegoitua säädöstä kaskadiperiaatteen soveltamisesta biomassoille, Sankelo sanoo.

Kaskadiperiaate ei ole uusiutuvan energian yhteydessä tarkkarajaisesti määritelty ja se voi käytännössä johtaa metsäbiomassan käytön tarpeettomaan rajaamiseen sekä lisäsääntelyyn.

– Metsäbiomassan ja metsäteollisuuden sivuvirtojen kiertotalousajattelun mukainen rooli on uusiutuvan energian tavoitetasomme saavuttamisessa merkittävä, eikä sääntelyn yksityiskohtia tulisi siten jättää komission antaman delegoidun säädöksen varaan, Sankelo toteaa.