Sankelo esittää rahaa Kauhavan teihin

Kokoomuksen kortesjärveläinen kansanedustaja Janne Sankelo on tehnyt 11 talousarvioaloitetta valtion vuoden 2021 talousarvioon. Hän esittää rahaa muun muassa tärkeisiin tiekohteisiin Kauhavan alueella. Näitä ovat valtatie 19:n ja kantatie 63:n kehittäminen Kauhavalla, seututie 725:n päällystystyö Vöyrin keskustan ja Kauhavan rajan välillä, Ylihärmästä Viemeröön johtavan paikallistie 7233:n perusparannus, Kauhavan Kauppatien peruskorjaus ja Alahärmä–Kortesjärvi-tielinjauksen suunnittelu.

– Hankkeet ovat tärkeitä Etelä-Pohjanmaan pohjoisen alueen näkökulmasta, ja niillä on myös valtakunnallista merkitystä. Kauhavan Kauppatie voitaisiin luovuttaa Kauhavan kaupungille peruskorjauksen jälkeen, ja se jäisi sitten kaupungin hoidettavaksi samaan tapaan kuin Ylihärmässä tehtiin, Sankelo ehdottaa.

– Valtatie 19:n ja kantatie 63:n risteysalue on yksi ruoka-Suomen valtaväylän pullonkauloista, jonka kuntoon laittaminen olisi luonteva jatkumo Lapuan liikenneratkaisuille, Sankelo linjaa.

Alueen kansanedustajat ovat tehneet myös yhteisiä talousarvioaloitteita alueelle. Sankelo pitää yhteistyötä liikenneasioissa tärkeänä.

– Vaalipiirin kansanedustajien yhteiseltä listalta löytyy esimerkiksi Alahärmän eritasoliittymien suunnittelu ja kantatie 63:n parantaminen Kaustisen suuntaan. Siellä on myös lentotoimintaa Kauhavan lentokentällä edistävä aloite.