Rakennusten kunnon tunteva A-Insinöörit Oy Alahärmän lukion ja yläkoulun sisäilmakorjausten projektijohtoon

Härmän lukiossa ja yläkoulurakennuksessa on kuluneena kesänä tiivistetty rakenteita ja säädetty ilmanvaihtoa. Huonoimmassa kunnossa olevia luokkia on otettu pois käytöstä sekä alipaineistettu. Koulutyö on alkanut syksyllä molemissa rakennuksissa.

– Käyttöön jääneitä luokkia on tiivistetty ja tiivistetyt luokat on säädetty ylipaineisiksi, tekninen johtaja Antti Hakola kertoo.

Hänen mukaansa tiivistettyä ja ylipaineistettua luokkatilaa voi verrata täysinäiseen ilmapalloon, josta sisäilma pyrkii ulospäin ja sisään tulee ainoastaan puhdasta ulkoilmaa koneellisesti pumppaamalla.

– Luokkatilojen, vertauksessa ilmapallon, sisällä olevan ilman tulee vaihtua riittävän tehokkaasti, jotta hengityksen tuottaman hiilidioksidin ja muiden kaasujen pitoisuus ei kasva sellaiseksi, että se aiheuttaa esimerkiksi päänsärkyä ja pahoinvointia, hän kuvailee.

Tähän ei ole vielä päästy kaikkien luokkien osalta, oireilua on esiintynyt.

– Myös lämmin syksy on tuonut haasteita, sillä luokkahuoneiden lämpötila on noussut jopa yli 25 asteeseen, joka itsessään aiheuttaa sisäilmaoireilua.

Sisäilmakorjausten projektinjohtoon on otettu A-insinöörit Oy, sillä kaupungin omat resurssit eivät siihen riitä.

– Yrityksen asiantuntijat tekivät keväällä sisäilmatutkimukset ja tuntevat rakennukset erittäin hyvin. A-insinöörien toimeksiantona on varmistaa tehtyjen tiivistysten riittävyys, säädättää rakennusten ilmanvaihto tasapainoon sekä toteuttaa kaikki tarvittavat lisätoimenpiteet täsmällisesti, Hakola kuvailee.

Sisäilman laatua seurataan jatkuvilla olosuhdemittauksilla ja pakkaskautena tehtävillä mikrobinäytteenotoilla.

– Jos mittauksissa havaitaan raja-arvojen ylityksiä, tehdään välittömästi toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Kaikissa seuraavissa vaiheissa tulee olemaan mukana myös terveystarkastaja ja työterveyslääkäri.

Hakolan mukaan tämänhetkisen käsityksen mukaan Alahärmän lukio- ja yläkoulurakennukset voidaan saada teknisesti siihen tilaan, että niissä on mahdollista jatkaa koulun pitoa 2-3 vuotta eteenpäin.

– Tämä aika tarvitaan rakennushankkeelle.

Alahärmän kouluratkaisuja pohtimaan on nimetty toimikunta, joka on käynnistänyt hankesuunnittelun. Hankesuunnitelma sisältää Härmän lukion ja tulevan yhtenäiskoulun sekä kirjaston, musiikkiopiston ja nuorisotoiminnan tulevat tilatarpeet.

– Uutta tullaan rakentamaan tarvittavassa laajuudessa. Vain se osa vanhasta rakennuskannasta jätetään, joka voidaan peruskorjata kustannustehokkaasti. Aikataulu on tiukka, koska tiivistyskorjauksilla tavoitellaan vain 2-3 vuoden lisäaikaa.

Kaupunginhallitus on osaltaan kehottanut kiirehtimään Härmän lukion ja Alahärmän yhtenäiskoulun tilasuunnitelman valmistumista, jotta se saadaan mukaan syksyn talousarviokäsittelyyn.