Miika Koivula on työyhteisönsä hyvä tyyppi

P&R Mäntylä Oy:n kauhavalaiselle hakkuukoneenkuljettajalle Miika Koivulalle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi, arvoltaan 500 euroa.

Stipendiä esittivät Metsä Groupista operaatioesimiehet Tiia Viiperi ja Juho Vilkuna, metsäasiantuntija Matti Rintanen ja operaatiopäällikkö Tobias Käld, P&R Mäntylä Oy:n metsäkoneyrittäjä Risto Mäntylä ja ajokoneenkuljettaja Pekka Piri sekä Kuljetus Nukala Oy:n puutavara-autoilija Mika Nukala.

Perusteluissa todetaan muun muassa, että hakkuukoneenkuljettajana työskentelevä Koivula on iloinen ja positiivinen ihminen. Työssään hän on huolellinen, ja työn jälki on kuin ”itselle tekisi”.

Koivula on aina valmis auttamaan muita. Hän antaa selkeät ja hyvät ohjeet uusille kuljettajille ja opastaa näitä esimerkiksi mittalaitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa.

Koivula kantaa vastuuta kotikuntansa hakkuiden toteuttamisesta. Hänen aloitteellisuutensa – leimikkoon tutustuttaminen, ennakkovalmistelutarpeiden arviointi ja talvisin aurauksien tilaaminen – helpottaa muiden työtä.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa ja saatuja lahjoituksia alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.