LSK Business Parkin Seppo Kultalahti yhdeksi omistajaksi Kivitippuun

Lappajärvellä sijaitsevan kylpylä Kivitipun kauppaa koskeva tiedotustilaisuus on juuri meneillään Lappajärven kunnanvirastolla.

Lomayhtymä ry:n ja Lomayhtymä Finland Oy:n Lappajärven Nykälänniemessä omistamat kiinteistöt ja irtaimisto siirtyvät kaupalla perustettavan uuden yhtiön omistukseen. Yhtiön omistajina ovat Lappajärven kunta 20 prosentilla sekä yrittäjät 80 prosentilla. Yrittäjinä ovat Eko-Kvintti Oy, jonka taustalla on lappajärveläislähtöinen Tero Mäki, Höltti Oy, taustallaan lappajärveläinen Rantakankaan perhe, sekä Star Garden Oy, taustallaan evijärveläinen Seppo Kultalahti perheineen. Kultalahti on tunnettu turkisalan yrittäjänä ja kiinteistösijoittajana.

Kauppahinta on 550 000 euroa. Sen lisäksi ostaja varautuu merkittäviin peruskorjauskustannuksiin.

– Jatkosuunnitelmat tarkentuvat, kun kiinteistön kunto käydään läpi. Kauppaan sisältyy lukuisia yksityiskohtia ja kaupan kohteena olevia eriä. Tarkemmat neuvottelut näistä käydään vuoden 2016 aikana. Myyjä on kuitenkin hyväksynyt ostajien tekemän kokonaistarjouksen, jonka mukaan omistusoikeus siirtyy tammikuussa 2017, kertoo Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi.

Kaupan syynä on halu ylläpitää ja edelleen kehittää Kivitippua Lappajärven matkailun keskipisteenä.

Ostajataho kiittää Lomayhtymän työntekijöitä omistautumisesta ja Kivitipun eteen tähän asti tehdystä työstä. Työsuhteiden jatkosta päätetään jatkoneuvotteluiden jälkeen.

>>>>>>> Stashed changes