Kuntsarilla tänään kokoontuva kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen, josta Korkiakangas esitti tarkastuslautakunnalle, ettei vastuuvapautta myönnettäisi

Kauhavan kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina 21.6. Härmän kylpylän Lakeus -salissa. Kello 16.30 alkava valtuuston kokous on istuvan kokoonpanon viimeinen. Kokouksen pitopaikka on härmän Kylpylä tiettävästi siitä syystä, että kokouksen päätteeksi valtuustolle tarjotaan illallinen.

Uusi, kuntavaaleilla valittu kaupunginvaltuusto kokoontuu ensimmäistä kertaa 23. elokuuta.

Illan valtuuston kokouksen asialistan merkittävimpiä asioita ovat kaupungin ja Kaksineuvoisen vuoden 2020 tilinpäätösten hyväksyminen sekä arviointikertomus.

Tarkastuslautakunta käsitteli tilivuoden tilinpäätöksen 26.5. Asiaa käsiteltäessä lautakunnan jäsen Jarkko Korkiakangas esitti, että tilinpäätöstä ei hyväksytä eikä tilivelvollisille myönnetä tili- ja vastuuvapautta. Lisäksi hän esitti konserniin tehtäväksi erityistilintarkastusta.

Perusteluina Korkiakangas esitti muun muassa, että poistojen alkamisajankohtia ei ole korjattu tilinpäätösasiakirjoihin. Hänen mukaansa kymmenessä vuodessa konsernitasolla on investoitu reilusti yli sata miljoonaa euroa, jolloin hänestä voidaan pitää todennäköisenä, että poistojen aloitusajankohdalla on noin miljoonan euron vaikutus. Hän mainitsi perusteiksi myös kiinteistöjen arvot taseessa, lyhytaikaisten lainojen myöntämisperusteet kaupunginhallituksessa sekä lautakunnalle tiedoksi tuodut kantelut yhtiöiden talousasioista. Esitys raukesi kannattamattomana.

Korkiakangas vaati eriävää mielipidettä liitettäväksi pöytäkirjaan ja kirjattavaksi perusteluineen tilinpäätösasiakirjaan.

Kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokousta voi seurata suorana netin välityksellä kaupungin nettisivun kautta.

Valtuusto on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa ja käsitellyt 78 asiaa.

Lisäksi Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on järjestänyt kesäkuun alussa Kauhavan ja Evijärven valtuustoille tiedotustilaisuuden kuntayhtymän suunnittelemista talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Marraskuun lopussa valtuustolle on pidetty etäiltakoulu vuoden 2021 talousarviosta. Kumpikaan mainituista tilaisuuksista ei ole ollut medialle avoin.