Kristillisdemokraatit vastaavat Alahärmän kouluhankkeen keskeyttämistä vaatineelle Puhtimäelle: ”Kd:n valtuutettuja ei ole mukana valituksessa”, Puhtimäki korjaa lausumaansa myös keskustan ja kokoomuksen istuvien valtuutettujen osalta, KVR-urakka siirtyi 28.6. hallitukseen

Kauhavan kristillisdemokraatit haluavat tahollaan oikaista Anna-Maija Puhtimäen (kesk.) väitettä 10.6. Komiat-lehdessä siitä, että kristillisten valtuutettuja olisi mukana hänen tekemässään valituksessa koskien Alahärmän kouluhanketta.

Puhtimäki kertoi lehdelle, että on valituksen tehnyt, mutta ettei ole yksin asian takana.

Tästä Kauhavan kristilliset ovat eri mieltä:

– Kristillisdemokraattien Kauhavan paikallisosaston johtokunta ja valtuustoryhmä haluavat oikaista Anna-Maija Puhtimäen tämänpäiväisessä Komiat-lehdessä esittämän väitteen. Vastoin Puhtimäen väitettä kristillisdemokraattien valtuutettuja ei ole mukana Alahärmän kouluhankkeesta esitetyssä valituksessa. KD:n valtuutetut eivät ole tehneet yhtäkään valitusta eivätkä ole olleet valituksissa mukana tällä valtuustokaudella, esittää KD Kauhavan sihteeri Sini Huhtala.

Puhtimäki pysyy kannassaan:

– Kyllä siellä yksi koodeeläinen on vahvastikin mukana. En halua häntä tietenkään täsmällisemmin yksilöidä. Jos ei valtuutettu, niin kd:n vahva kannattaja hän on, Puhtimäki muotoilee.

Hän mainitsi alkuperäisessä valitusta koskevassa uutsessa mukana olevan valtuutettuja myös kokoomuksesta ja kristillisistä ja pyysi myöhemmin viikolla oikaisemaan, että kyseessä eivät ole myöskään näiden ryhmien istuvat valtuutetut.

– Kyse on yksittäisistä kokoomus- ja keskusta-aktiiveista. Haluan tätä seikkaa selventää, Puhtimäki kertoo perjantaiaamun yhteydenotossaan toimitukseen.

Hän vaatii Alahärmän kouluhankkeelle toimenpidekieltoa eli että hanke keskeytetään.

Keskeinen asia Puhtimäen Vaasan hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa on se, että hänen mukaansa hallituksen olisi pitänyt erottaa koulun suunnittelutoimikunta, josta osa on ollut hänestä esteellisinä hallituksessa käsittelemässä asiaa. 12.4. kokoontunut kaupunginhallitus ei ottanut kantaa tähän seikkaan käsitellessään tulleita kolmea oikaisuvaatimusta.

Puhtimäki ihmettelee kaupunginjohtaja Markku Lumion kannanottoa siitä, ettei valituksella ole mitään merkitystä hankkeelle.

Puhtimäestä hankkeessa on salailtu asioita ja hän oli saanut käsityksen, ettei valitus haluttiin pitää pimennossa vaalien yli.

– Miksi kaupunginjohtaja sanoo, ettei valitus vaikuta mihinkään? Hallituksen olisi pitänyt käsitellä, otetaanko toimikunnan erottamiseen kantaa vai ei. Sitä kokouksessa ei ole tehty. Sen on valituksen peruste.

Hän mainitsee valituksessa myös, että toimikunnalla pitäisi olla ”jonkinlainen suhteellisuuskäsitys” kaupungin talouteen.

– Hallitus on omissa päätöksissään edellyttänyt toimikuntaa ottamaan huomioon oppilasennusteet tuleville vuosille. Nyt laaditaan 406/330 oppilaan koulua. Ennusteet näyttävät, että koulun valmistuttua 2025-2026 oppilaita olisi noin 270.

Aiemman tiedon mukaan 14.6. ylimääräisenä kokoontuvan kaupuginhallituksen piti käsitellä koulusuunnnitelman KVR-kilpailutusasiakirjat. Tähän kokoukseen ne eivät kaupunginjohtaja Lumion mukaan kuitenkaan ennätä, vaan käsittely olisi 28.6. hallituksessa.

Marianne Lähde