Kortesjärven iltarastit juostiin E-P:n Minkinrehun ympäristössä