Korona-Nyrkki suosittelee, että lukioiden vanhojen tanssit siirretään syksyyn

Alueellinen koronayhteistyöryhmä Nyrkki suosittelee lukioiden vanhojen tanssien siirtämistä syksyyn.

Mikäli opetuksen järjestäjä päätyy tanssien järjestämiseen keväällä, tilaisuus täytyy toteuttaa noudattaen voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitoksien valmistujaisjuhlat voidaan Nyrkin mukaan järjestää hyödyntäen kokemuksia kevään ja syksyn 2020 juhlien järjestämisestä, esimerkiksi ulkoilmatilaisuuksina tai hybridimallin periaattein noudattaen rajoituksia ja suosituksia.

Oppilaitosten ja koulujen TET-harjoittelu- ja työharjoittelujaksoja Nyrkin mielestä voidaan järjestää kevään aikana opetuksen järjestäjän ja harjoittelupaikan järjestäjän keskinäisen sopimuksen mukaan, kun huomioidaan kaikki voimassa olevat rajoitukset ja suositukset.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut pandemian perustasolla 23.3. lähtien. Tartuntamäärien kasvusuunnasta huolimatta tänään maanantaina 19.4.kokoontunut Nyrkki ei nähnyt riittäviä perusteita kiihtymisvaiheeseen siirtymiseen. Perustason puolesta puhuvat myös maakunnan sisäisten tartuntojen vähäinen määrä, jäljitystyön hyvä onnistuminen ja sairaalahoidon vähäinen tarve.

Aluehallintoviraston antama määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta enintään 20 henkilöön on voimassa 30.4. saakka, kuin myös Nyrkin antamat kokoontumissuositukset.