Kaupunki kustantaa veteraanien hautajaisseppeleet

Kaupunki maksaa vastedes kauhavalaisten sotaveteraanien hautajaisseppeleet. Veteraaniyhdistyksille ja reserviläisille jäävät käytännön järjestelyt.

Elämänlaatulautakunta päätti asiasta toukokuun alussa, sen jälkeen, kun kaupungin kulttuuripalvelut oli pitänyt seppeleenlaskuja koskevan kokouksen, johon se oli kutsutunut sotaveteraanien, sotainvalidien, reserviläisten, reserviupseerikerhojen ja seurakuntien edustajia.