Kaupunginjohtaja esittää veroprosenttien pitämistä nykyisellään

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy maanantaina kaupunginjohtajan esityksen, hallitus esittää valtuustolle, että tämä pitää kunnallisen tuloveroprosentin tämän vuoden tasolla, 21,75:ssä.

Asiaa hallitukselle valmistelleen hallintojohtaja Liisa Salon mukaan kaupungin taloudessa on haasteita, mutta tuloveroprosentti on jo suhteellisen korkealla eikä korotus ole ensisijainen ratkaisu alijäämäkehityksen katkaisemiseen.

Salo toteaa, että talouden tasapaino pitää pyrkiä saavuttamaan rakenteellisilla muutoksilla.

Kaupunginjohtaja esittää myös kiinteistöveroprosenttien säilyttämistä nykyisellään. Jos hallitus on samaa mieltä, valtuusto saa esityksen vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määräämisestä seuraavasti: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,95 %, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 %, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,10 %, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 % ja voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,00 %

Esitetyillä prosenteilla kiinteistöveron tuotto vuonna 2021 on noin 4 005 000 euroa.