Kauhavan keskusvaalilautakunta vastasi kuntalaisten äänestyskysymyksiin

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona. Kauhavan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jarmo Kujanpää ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Niemistö kertoivat, että kuntalaiset ovat esittäneet useita kysymyksiä vaaleista ja niiden käytännöistä.

– Eniten kysymyksiä on tullut henkilöllisyyden todistamisesta, äänestyspaikkojen esteettömyydestä, avustajan käyttämisestä ja vaalimainonnasta, he kertoivat ja aloittivat henkilöllisyyden todistamisesta äänestyspaikalla.

– Virallinen tunnistaminen on kaikkien äänestäjien etu, koska sillä tavoin varmistetaan, ettei kukaan äänestä toisen nimissä tai toisen puolesta. Pelkkä postissa tullut ilmoituskortti ei riitä, vaan henkilöllisyyden todistetaan kuvallisella asiakirjalla, kuten ajokortilla, passilla, henkilökortilla tai kuvallisella Kela-kortilla, Kujanpää neuvoi.

Ellei äänestäjällä ole mitään kyseisistä asiakirjoista, äänestäjän saattaja voi todistaa äänestäjän henkilöllisyyden esittämällä ensin oman kuvallisen henkilöllisyystodistuksensa.

– Äänestäjä voi myös hankkia ilmaisen henkilökortin äänestämistä varten toimittamalla poliisilaitokselle kaksi passikuvaa. Se henkilökortti on voimassa vain vaalien ajan, Kujanpää tarkensi.

Joissakin erityistilanteissa äänestäjän henkilöllisyys on mahdollista todeta ilman äänestäjän esittämää asiakirjaa.

– Poikkeuksellinen ratkaisu on mahdollinen vain, jos vaalivirkailija tuntee ehdottoman varmasti äänestäjän entuudestaan.

Äänestäjä voi käyttää äänestämisessä avustajaa, ellei hän itse pysty tekemään äänestysmerkintää vammansa tai sairautensa vuoksi.

Niemistö kertoi, että avustajana voi toimia äänestäjän itsensä valitsema, vähintään 18-vuotias henkilö.

– Jos äänestäjä pyytää, vaalivirkailija toimii äänestäjän avustajana. Äänestäjän itsensä on osoitettava hänellä käytettävissä olevilla keinoilla avustajalle, ketä hän haluaa äänestää. Avustajana ei kuitenkaan voi toimia ehdokkaana oleva eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi, Niemistö sanoi.

Äänestyspaikkojen esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota siten, että äänestyspaikat on järjestetty rakennusten ensimmäiseen kerrokseen.

– Liikkumista helpottavat tarvittaessa luiskat tai nostolaitteet. Nostolaitteiden käyttämiseen ja ovien avaamiseen saa apua vaalivirkailijalta. Vaalivirkailijaan saa yhteyden soittamalla puhelinnumeroon, josta tiedotetaan äänestyspaikan ulkopuolella, haastateltavat totesivat.

Äänestyspaikalla ja sen lähellä on kiellettyä pitää vaalipuheita ja jakaa vaalimainoksia ennakkoäänestysaikana ja varsinaisena vaalipäivänä. Vaalimainoksia ei saa laittaa esille siten, että ne näkyvät äänestyspaikalle tai sen paikoitusalueelle.

– Tämä koskee myös autoja ja muita kulkuneuvoja, joissa on vaalimainoksia, Niemistö muistutti.