Tilaajalle

Kauhavan kaupungin vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2022: Tuloveroprosenttia nostetaan vuonna 2021, vuoden 2019 tulos jopa 5,5 miljoonaa euroa pakkasella

Kauhavan tuloveroprosenttiin esitetään tehtäväksi 0,75 prosenttiyksikön korotus vuonna 2021.

Asiasta linjataan vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmassa, joita kaupunginjohtaja Markku Lumio esittää 2.12. kokoontuvan kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäviksi.

Tuloveroprosentin korotuksen perusteluina todetaan, että tuloveroprosentti on jonkin verran Etelä-Pohjanmaan keskimääräistä tasoa korkeampi, mutta että tärkeimmät, eli yleinen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentit ovat edelleen maakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Kauhavan verotulot kasvaisivat selvästi tuloveroprosentin korotuksen myötä.

Vuodelle 2020 kaupungin tuloveroprosentiksi on määrätty 21,75. Veroprosentti on ollut sama vuodesta 2014 alkaen. Vuodelta 2018 toimitetussa verotuksessa Kauhavan kaupunki sai kunnallista tuloveroa 46,2 miljoonaa euroa. Vuoteen 2017 verrattuna tuloveron määrä kasvoi 1,2 prosenttia, kun valtakunnallisesti kunnallisen tuloveron määrä kasvoi 2,4 prosenttia. Vuonna 2019 tuloveroa arvioidaan kertyvän 46,1 miljoona euroa. Vuodelle 2020 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu noin 47,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 talousarvio on laadittu lähes 3,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämäkehitys on tarkoitus katkaista tulevalla kolmivuotisella suunnitelmakaudella, minkä kaupunginhallitus toteaa edellyttävän muutoksia toimintatapoihin, palvelutasoon ja palveluverkkoon.

Kauhavan vuoden 2019 tulokseksi on budjetoitu 0,991 miljoonan euron alijäämä. Ennusteen mukaan vuoden 2019 tulos tulee kuitenkin olemaan merkittävästi huonompi, jopa 5,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan muodostuvan 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Toteutuessaan arvioidusti vuosi 2021 muodostuu 0,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2022 osalta hallitus arvioi, että talous saadaan tasapainoon eri sopeutustoimenpiteiden seurauksena. Taloussuunnitelman mukaan kaupungin tase ei painu alijäämäiseksi suunnitelmakaudella.