Illan parin tunnin mittaiseen kuntalaisinfoon on tullut yli 20 ennakkokysymystä, joissa halutaan vastauksia muun muassa veloista selviämiseen, lukioiden ja yläkoulujen määrään ja sijaintiin sekä soteasioihin

Kaupunki järjestää tänään keskiviikkona 15.1. kuntalaisille avoimen kuulemis- ja infotilaisuuden kaupungin taloudesta ja investoinneista Ylihärmän yläkoululla (Päämajantie 18). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla kello 17.30, varsinainen osuus alkaa kello 18. Kahvittamassa on Ylihärmän yläkoulun 9. luokan matkailu ja yrittäjyyden perusteita -ryhmä.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ennakkoon 7.1. mennessä kaupungin sivuilla olleen kyselylomakkeen kautta.

Kysymyksiä on tullut ennakkoon yli kaksikymmentä. Kysymysten yksi iso aihepiiri on talous. Kysymyksissä tiedustellaan, miksi Kauhavan vuoden 2019 budjetti ylittyi yli arvioidun, miten kaupunki aikoo selvitä veloista, kun väkiluku ja veronmaksajat vähenevät ja kuinka paljon säästöjä on saatu kyläkouluja lakkauttamalla. On haluttu tietää myös, mitä konkreettisia toimia talouden tasapainottamiseksi tullaan tekemään kuluvan vuoden aikana.

Koulu- ja palveluverkko askarruttavat myös kuntalaisia. Ennakkokysymyksenä on muun muassa, miksi vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa aiotaan rakentaa jokaiseen pitäjään uusi yläkoulu, ja että tarvitseeko Kauhavan kokoinen pieni maalaiskaupunki neljä yläkoulua ja kaksi lukiota.

Terveydenhuoltoasiat ovat tänä iltana myös tapetilla. Vastauksia halutaan esimerkiksi siihen, lopetetaanko terveyspalvelut muualta kuin Kauhavalta, eli suljetaanko Härmien ja Kortesjärven terveysasemat jos ja kun Kauhavalla alkaa uuden terveyskeskuksen ”maksaminen”.

Kestoltaan kahden tunnin mittaisessa infossa kuullaan ensin alustuksia. Tilaisuuden avauspuheet pitävät valtuuston puheenjohtaja Janne Sankelo ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teemu Hakala. Kaupunginjohtaja Markku Lumio puhuu kaupungin vuoden 2020 talousarviosta ja vuoteen 2022 ulottuvasta taloussuunnitelmasta. Investointisuunnitelmaa vuosille 2020 – 2022 avaa tekninen johtaja Antti Hakola. Näitä alustuksia seuraa ennakkoon lähetettyjen kysymysten läpikäyntiä. Järjestäjien mukaan yleisöllä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä.