Esitys: Kaksineuvoisen talousjohtajan virka jätetään täyttämättä, kehittämispäällikön virka lakkautetaan

Vs. kuntayhtymän johtaja Piia Kujala esittää ensi tiistaina kokoontuvalle yhtymähallitukselle, että Kaksineuvoisen talousjohtajan virka jätetään toistaiseksi täyttämättä. Virkaa maaliskuusta 2017 hoitanut Ilpo Koivisto on ilmoittanut jättävänsä Kaksineuvoisen maaliskuussa 2020. Koiviston tehtävät on jo aiemmin järjestelty kuntayhtymän johtajan, tulosaluejohtajien ja taloustoimiston henkilöstön kesken, koska hän on tehnyt pitkään 50 prosentin työaikaa.

Kujala esittää lisäksi kehittämispäällikön viran lakkauttamista, koska virkaan kuuluvat tehtävät on mahdollista järjestellä uudelleen. Viranhaltija on päädytty siirtämään toiseen tehtävään kuntayhtymän sisällä.

Talousjohtajan viran täyttämättä jättäminen toisi kuntayhtymälle noin 100 000 euron ja kehittämispäällikön viran lakkauttaminen noin 50 000 vuosittaiset säästöt.