Digimummot ja virtuaalivaarit kokoontuvat verkossa

Järvilakeuden kansalaisopisto on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEALTA rahoituksen Koneella koolle -hankkeelle, jonka tarkoituksena on opettaa ikäihmisille sähköisen yhteydenpidon perustaitoja. Digitaidot ovat osoittautuneet entistä tärkeämmiksi poikkeustilan aikana, ja on niille käyttöä muulloinkin, kun jokin asia estää osallistumasta kokoontumisiin paikan päällä.

Koneella koolle -hanke kutsuu ikäihmisiä sähköisten yhteyksien pariin matalan kynnyksen periaatteella.

– Opetamme kädestä pitäen, kuinka laite käynnistetään ja kuinka sillä soitetaan vaikkapa näköpuhelu lapsenlapselle, sanoo hankkeen vetäjä Outi Riihimäki.

Ellei omia laitteita ole, kansalaisopistolta saa veloituksetta lainaksi tablettitietokoneen.

Kahdenkeskisen yhteydenpidon lisäksi perustetaan keskusteluryhmiä, joissa sähköistä kanssakäymistä harjoitellaan yhdessä oppien. Samalla keskustellaan kaikkia kiinnostavista aiheista, kuten ruuasta, perinteistä tai päivän uutisista.

– Muistelukset, urheilu, hevosmiesten jutut, käsityöt tai yhteislaulu voivat hyvin olla aiheina, Riihimäki luettelee.

Ohjaaja huolehtii siitä, että tabletteihin tutustuminen on kiireetöntä ja mahdollisimman helppoa jokaiselle. Vanhustyön ammattilaisena hän varautuu myös tarvittavin suojaimin ja takaa, että neuvontatilanteet ovat turvallisia.

Hanketta toteutetaan Järvilakeuden kansalaisopiston toiminta-alueella eli Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä.

– Koronakriisi on tuonut entistä selkeämmin esille sen, että kaikilla kansalaisilla tulisi olla riittävän hyvät digitaaliset taidot, jotta palvelujen saaminen ja sosiaaliset kontaktit voivat hoitua myös kotoa käsin, Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto painottaa.

Sosiaali- ja terveystoimessa pyritään entistä enemmän siihen, että ihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kun osaaminen saadaan ajan tasalle, edistää digitaalisuus myös kylien ja keskusalueiden tasa-arvoisuutta palvelujen tarjonnassa.

Hankkeen yhteistyökumppanina on Leader Aisaparin Kylille-hanke ja Aijjoos-toiminta. Outi Riihimäeltä voi kysyä digitaitojen opettelusta tarkemmin numerosta 050 550 0891.