Ylihärmän kouluverkon hankesuunnittelusta

Kaupungin kouluverkkotoimikunta on selvittänyt Ylihärmän alueen perusopetusyksikköjen vaihtoehtoja. Selvityksessä ovat kirkonkylän, Kankaan ja Hakolan koulut ja Ylihärmän yläkoulu. Toimikunnan puheenjohtaja Teemu Hakala kertoi vaihtoehdoista (Komiat 6/2018): 1. Ylihärmän kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennus, 2. Ylihärmän yläkoulun laajennus yhtenäiskouluksi, 3. Yläkoulun tontille rakennus alakoululaisille. Hakolan koulun säilymistä ei ole yhdessäkään vaihtoehdossa pidetty mahdollisena.

Hakolan koulu on tiloiltaan toimiva ja vailla suuria investointitarpeita. Koulu on täysin terve. Sisäilmaongelmia koulussa ei ole. Hakolan kouluun tehtiin kuntoarvio vuonna 2014. Siinä ei osoitettu mitään terveyteen tai koulun käyttötarkoitukseen liittyviä vikoja tai ongelmia. Hakolan koulun tilat ovat yhdessä kerroksessa, joten tilat ovat helposti myös liikuntarajoitteisten henkilöiden käytettävissä.

Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärät Hakolan koulussa pysyvät lähes vakiona. Kaupunginvaltuusto on linjannut lakkautusperiaatteet, jotka perustuvat oppilasmääriin, vastaanottavan koulun tilojen riittävyyteen ja kuljetuskustannuksiin. Koulu täyttää kriteerit säilymisen suhteen. Oppilasmäärä on lähes kolminkertainen verrattuna asetettuun alarajaan. Nykyisellä oppilasmäärällä tarjotaan laadukasta ja kustannustehokasta opetusta, jossa huomioidaan erityisenkin tuen tarpeessa olevat.

Kouluympäristö on viihtyisä, ja se tarjoaa kaupungin monipuolisimmat koululaisten liikuntamahdollisuudet. Valtion hallitusohjelmaan on asetettu tavoitteeksi tunti lisää liikuntaa jokaiselle oppilaalle koulupäivän aikana. Hakolassa tämä toteutuu automaattisesti jo välitunneilla. Ympäristö houkuttelee liikkumaan kesällä ja talvella. Urheilut, leikit ja pelit ovat jokapäiväistä toimintaa. Hakolan koulussa kännykkää ei käytetä välitunneilla. Tammi-helmikuussa oppilaat ovat hiihtäneet yli tuhat kilometriä. Suunnistusmaastotkin ovat aivan lähellä.

Kouluverkkotoimikunnan ehdotukset ovat rakentamisvaihtoehtoja. Onko kaupungilla tällaisessa taloustilanteessa edes teoreettista mahdollisuutta lisätä velkataakkaa uudisrakennuksilla tai mittavilla perusparannuksilla ja samalla jättää toimiva ja käyttökelpoinen tila tyhjilleen? Tyhjistä tiloista on aina ylläpitokustannuksia. Mitkä ovat todelliset säästöt mittavien investointien jälkeen – onko niitä edes? Mahdolliset kiinteistön myyntitulot ovat marginaaliset.

Lähikoulu on vetovoimatekijä lapsiperheiden päättäessä asuinpaikastaan. Hakolan koulun lakkautuksella ei ratkaista kaupungin taloustilannetta. Koulun säilymisellä on tärkeä merkitys lähiympäristön asukkaille ja koko kaupungille. Hakolan kylässä asuu paljon paluumuuttajia ja muualta muuttaneita. Se on houkutellut hyvillä palveluillaan ja sijainnillaan asukkaita jo ennen kuntaliitoksia.

Nykyisellään se tarjoaa Ylihärmän taajaman tuntumassa maaseutumaista asumismukavuutta hyvillä palveluilla, ja se on suosituimpia asuinalueita koko Kauhavalla. Koulun positiiviset vaikutukset ulottuvat naapurikyliin asti.

Lapsiperheet arvostavat lähipalveluita: alakoulua ja päivähoitoa. Pienet koululaiset tarvitsevat turvallisen kouluympäristön. Koulumatka ei saa olla liian pitkä ja vaarallinen. Kuljetuskustannukset kasvavat, jos koulu lakkaa.

Hakolan oppilaat eivät mahdu Ylihärmän kirkonkylän koulun luokkiin, lisäryhmiä tarvitaan. Ryhmissä tulee huomioida erityisen tuen tarpeessa olevat. Yläkoulun opettajien kaksoispätevyyden hyödyntämisessä on ongelmia esimerkiksi tuntijaon suhteen.

Kaupunkistrategian kärkihankkeisiin kuuluu vetovoiman ja pitovoiman parantaminen Kauhavalla. Kouluverkon supistaminen terveestä ja oppilasmäärältään vakiosta koulusta on vastoin tätä suunnitelmaa. Koulukokoa suurentamalla ei saavuteta toivottua asukasmäärän kasvua tai syntyvyyden nostamista.

Esitämme seuraavaa: 1. Hakolan koulu säilyy ainakin elinkaarensa loppuun asti. Oppilaaksiottoaluetta tarkastelemalla oppilasmäärää voidaan tarvittaessa lisätä. 2. Ylihärmän kouluratkaisujen selvittelyä jatketaan kirkonkylän koulun, yläkoulun ja Kankaan koulun osalta huomioiden oppilasennusteet. 3. Kouluverkkoratkaisussa korostetaan terveiden ja toimivien tilojen hyödyntämistä, inhimillisiä luokkakokoja, suurien investointien välttämistä sekä kaupunkistrategian mukaista, laadukasta lasten ja perheiden palvelua. Tähän ei kuulu lähikoulujen lakkauttaminen eikä luokkakokojen suurentaminen. Kouluverkkotoimikunta on tervetullut tutustumaan Hakolan kouluun ja sen tarjoamiin perusopetusmahdollisuuksiin.

Vanhempainyhdistys Kaupin Pysäkki ry Hakolan Kyläseura ry Kivihuhdan Kyläseura ry Yliviitalan Kyläseura ry