Valtuuston kokous meni hallintosäännön mukaisesti

Kauhavan kaupunginvaltuustossa otetaan välillä kantaa asioihin terävästi. Valtuustokauden alussa jotkut keskustelut olivat sen verran rajuja, että jouduin puuttumaan tilanteeseen ja muistutin, että eri mieltä saa olla, mutta henkilökohtaisuuksiin menemistä ei suvaita. Valtuutetut ottivat onkeensa ja valtuustotyöskentely on ollut siltä osin mallikasta.

Helena Vistin ja Arja Luoman mielestä (Komiat 20.5.) viime valtuuston kokouksessa puheenjohtaja ei huolehtinut kokouksen kulun asiallisuudesta ja toimielimen jäsenten käytöksestä. Kirjoittajat perustelevat näkemystään sillä, että puheenjohtajan olisi mm. pitänyt lopettaa valtuutettujen jaarittelut ja lisäksi muutamien valtuutettujen tekemiä esityksiä vääristeltiin.

Kirjoittajat sanovat, että valtuutetut vain sivusivat puheissaan asiaa eli käsiteltyjen asiakohtien palautusta. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, joka voidaan nähdä eri tavoin. Jaarittelusyytöksiä ja vääristelyväitteitä käytetään politiikan vaikuttamiskeinoina. Vastakkaista näkemystä esittäviä syytetään tästä herkästi. Puheenjohtajan tehtävä ei ole arvioida valtuutettujen puheiden hienouksia vaan katsoa, että se täyttää kriteerit. Kaikki käyttäytyivät kokouksessa hyvin, vaikka olivat erimielisiä.

Asiakohtien palautuskeskusteluissa valtuutetut perustelivat aikarajan puitteissa, miksi palautus pitää tehdä tai miksi sitä ei pidä tehdä ja mitä seurauksia siitä mahdollisesti olisi. Asia oli valtuutettujen mielestä tärkeä, ja sen takia käytettiin paljon puheenvuoroja. Niille on aina tilaa kokouksessa. Kun keskustelu alkoi jauhaa paikallaan, ehdotin, että siirrytään päätöksentekoon. Muutaman puheenvuoron jälkeen näin tehtiin.

Kokouksen kulku oli hallintosäännön mukainen. Miltä keskustelu kuulosti on makuasia, ja siihen otetaan kantaa sen mukaan, kenen puolella on asiassa ollut. Tiukat puheenvuorot ovat valtuustossa sallittuja jatkossakin ja asiaansa saa puolustaa. Yleensä ajatellaan, että kunta-asioissa jakolinjat ovat lieviä ja pyritään yhteisymmärrykseen. Ei sitä ole missään säännössä kuitenkaan erityisesti määrätty näin olemaan. Säkenöinnin mahdollisuus on aina olemassa.

Kauhavan kaupunginvaltuuston hallintosäännön mukaan kokouksen kulun turvaamiseksi puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen pituutta siten, että ryhmäpuheenvuoro voi kestää 10 minuuttia ja muu puheenvuoro 5 minuuttia.

Koska vastuullani on asioiden eteneminen, esitän joskus kokoustilanteessa kehotuksia lisätiivistämiseen tai sanon, että eivätköhän puheet ala riittää, kannat ovat tulleet selviksi. Autan myös valtuutettuja puoluekannasta riippumatta muotoilemaan esityksensä niin, että se voidaan käsitellä.

Minulle on tärkeää, että kaikki valtuustoryhmät ja valtuutetut saavat äänensä kuuluviin. Kauhavan kaupunginvaltuuston kokoukset eivät ole erityisen pitkiä suhteessa muihin samankokoisiin kuntiin. On hyvä, että kuntalaiset seuraavat meillä Kauhavalla päätöksentekoa tarkasti. Hyvää kesän odotusta kaikille kuntalaisille!

Janne Sankelo

Kauhavan kaupungin- valtuuston puheenjohtaja