Valtuuston kokouksesta

Kauhavan kaupunginhallituksen talousarviokokouksessa jäin yksin esittäessäni kaupungin käyttötalouteen nollabudjettia. Lisäksi sain aikaan voimallisen opetuksen siitä, ettei voi esittää tai heitellä ilmaan esityksiä ilman perusteita.

Kokemuksestani viisastuneena KD:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Ruotsala paneutui perusteellisesti asioihin ja selvitti ennen valtuuston kokousta euromääräisiä esimerkkejä noin 350 000 euron alijäämän kuromiseksi kiinni.

Häntä on auttanut faktatietoa antamalla usea kaupungin viranhaltija, ja tukensa on antanut luonnollisesti oma valtuustoryhmä.

Valtuuston kokouksessa esitimme jälleen nollabudjettia.

Jotta oltaisiin rehellisiä ja avoimia kuntalaisille, Lasse Ruotsala kertoi esityksen ohessa esimerkkejä alijäämän kattamiseksi, kuten kasvatus- ja opetuslautakunnan jo tekemiä päätöksiä.

Esimerkiksi Kankaan koulun lakkauttaminen ensi vuonna elokuun 1. päivänä, minkä lautakunta oli yksimielisesti päättänyt marraskuun 7. päivänä.

Toisena esimerkkinä kasvatus- ja opetuslautakunnan jo 29.4.2015 tekemä päätös yläkoulujen sarjaisuuksista, mikä koski kaikkia neljää Kauhavan silloista yläkoulua. Osa rehtoreista on jo toteuttanut sarjaisuusmuutokset ja ryhmien uudelleen jakamiset.

Lautakunta ei milloinkaan ole määrännyt perusopetuslain mukaisten max-ryhmäkokojen ylittämistä esimerkiksi teknisen työn tai kemian opetuksessa eikä pienryhmäopetuksessa.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa ja sen jälkeenkin joku/jotkut ovat halunneet tulkita KD-ryhmän esitystä siten, että sarjaisuusesimerkki koskisi vain Kortesjärven yläkouluikäisten opetusryhmiä.

Tällainen tulkinta ei ole totta!

Lautakunnan päätös koski kaikkia yläkouluikäisiä koko kaupungin alueella. Onhan se epäoikeudenmukaista, jos kaikkein pienimpiä oppilaita olisi eniten luokassa per opettaja, vaikka he tarvitsevat eniten ohjausta koulupolun hyvään alkuun.

Kolmantena esimerkkinä oli avustajaresurssia koordinoivan vakituisen viran perustamatta jättäminen. Tarjosimme sen sijaan ratkaisuksi koulujen johtajille ja rehtoreille annettavaa vahvaa tukea, sillä he ovat omalla koululla toimivien koulunkäynninohjaajien ja henkilökohtaisten avustajien ynnä muiden esimiehiä ja edustavat työpaikalla työnantajaa ja käytännössä vastaavat akuuteista sijaisjärjestelyistä.

Opetuspäällikkö tekee hallintopäätökset erityisestä tuesta lapselle, joka sitä tarvitsee, ja päättää avustaja-asioista yleensäkin, joten tilanne on siltä osin hoidossa.

Kaikki edellämainitut olivat niitä kysyttyjä perusteita nollabudjetin aikaansaamiseksi. Ne olivat myös esimerkkejä. Kaupunginhallitus olisi päättänyt konkreettisesti hallintokuntien esityksestä yksityiskohtaisemmin, mihin säästöt olisi kohdennettu.

Nollabudjetista tai lähtökohtaisesti noin 350 000 euron alijäämäisestä budjetista siis keskusteltiin ja lopuksi äänestettiin.

Kokouksen jälkeen kanssamme toisin äänestäneiltäkin saimme kiitosta siitä, että säästöistä keskusteltiin ja jopa ehdotuksia ponneksi nollabudjetin tavoittelemiseksi syntyi. Toki niitäkin valtuustokavereita oli, jotka eivät pystyneet enää keskustelemaan sanaakaan. Asioistahan olimme eri mieltä, vai?

Esille nostamamme esimerkit ovat esimerkkejä, ja nähtäväksi jää kuluvan neljän vuoden aikana, millaisia rakennemuutoksia ja säästöjä joudumme hakemaan, jotta taloudellinen tasapaino syntyy.

Tärkeintä on, että kuntalaisille kerrotaan avoimesti ja totuudenmukaisesti, mitä aiotaan tehdä ja myös riittävän ajoissa, jotta muuttuneisiin tilanteisiin ehditään sopeutua.

Vanha kansa sanoo, että kun köyhyys astuu ovesta, niin rakkaus lentää ikkunasta. Ehkäpä pieniä häivähdyksiä päätöksenteon vaikeutumisesta taloudellisen tilanteen kiristyessä oli havaittavissa.

Tärkeintä on tehdä työtä niin, että on tasapainossa omien arvojen ja omatuntonsa kanssa.

Myös me luottamushenkilöt alamme hiljalleen laskeutua arjen kiireestä tärkeään juhlaan, jouluun. Olkoon joulu kaikille Kauhavan kaupungin asukkaille rauhaisa ja turvallinen.

Sirpa Lammi valtuutettu