Tavoitteena on hyvä ja sujuva kuljetuspalvelu

Haluamme osaltamme tarkentaa Komiat-lehdessä 5.1.2021 esitettyjä kuljetuspalveluja koskevia tietoja.

Kuntayhtymän alueella asuu noin 300 kuljetuspalveluasiakasta. Matkojen välityksestä on 1.9.2020 alkaen vastannut Keskustaksi Oy. Matka tilataan välityskeskuksesta soittamalla, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Matkoja voidaan yhdistellä, mitä mahdollisuutta ei nyt koronan takia käytetä. Kelan korvaamia sairausvakuutuslain mukaisia matkoja ei hyväksytä.

Käytössä on Likuma-matkakortti, jolla asiakkaan matkaoikeuden ja -määrän tiedot todennetaan. Välityskeskuksen tiedossa on myös asiakkaan erityiset avustamistarpeet, kuten näkö- tai kuulovamma tai liikkumisen apuvälineet, kuten pyörätuoli ja siitä aiheutuva tarve invavarustellulle taksille. Näissä tapahtuvat muutokset tulee tiedottaa vammaissosiaalityölle, joka välittää tiedon välityskeskukselle. Näin vältytään vääränlaisen auton saapumiselta.

Kuljetuspalvelumatkalla tarkoitetaan yhdensuuntaista matkaa lähtökohteesta matkan päätepisteeseen. Yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä odotusaika, joka on enintään 10 minuuttia (esimerkiksi lyhyt asiointi, pankkiautomaatilla käynti). Sen ylittyessä tulee asiakkaan maksaa itse ylimenevän osuuden korvaus.

Kuljetuspalvelujen asiakkaalla voi olla avuntarpeensa perusteella käytössään erillisoikeuksia. Yksinmatkustusoikeus, vakiotaksioikeus ja taksinkuljettajan suorittama 30 minuutin avustamispalvelu asioinnissa ovat tällaisia. Yksi tai useampi erillisoikeus on käytössä noin kolmasosalla asiakkaista.

Avustamispalvelulla tarkoitetaan asiakkaan erillistä oikeutta saada apua asioinnissa maksimissaan 30 minuutin ajan taksinkuljettajalta, joka siis ajaa meno- ja paluumatkan sekä avustaa asioinnissa.

Taksinkuljettajalle maksetaan tästä korvaus, eikä taksimittari ole avustamisen aikana käytössä. Jutussa viitattu aiempi käytäntö, jonka mukaan taksinkuljettaja piipahtaa asioilla saman matkan aikana ja mahdollisesti asioi asiakkaan puolesta, ei ole ollut aiemmankaan ohjeistuksen eikä lain mukainen, vaikka sitä ilmeisesti on käytettykin.

Vakiotaksioikeus tarkoittaa oikeutta käyttää matkoilla tuttua autoa ja kuljettajaa. Matkaa ei voi tilata suoraan kuljettajalta, vaan se tilataan välityskeskuksesta. Tämä on tärkeää sekä matkamäärien seurannan, että laskutuksen kannalta. Taksi saa korvauksen työstään välityskeskuksen matkatietojen perusteella. Haasteeksi saattaa kuitenkin muodostua tilanne, jossa vakiotaksi ei ole saatavilla. Tästä syystä useimmat asiakkaat ovat nimenneet myös ns. kakkosvaihtoehdon.

Lehtijutussa kuvattiin kuukausittaisten matkojen määrän esimerkiksi asiointimatkoilla kuluvan aiempaa nopeammin loppuun. Tältä osin uudistuksessa ei ole tapahtunut lainsäädäntöön tai ohjeisiin liittyviä muutoksia. Myös aikaisemmin matkojen olisi pitänyt kulua samalla tavalla, mutta tiettävästi joiltakin osin on toimittu toisin.

Kauhavan vammaisneuvosto on lausunut kantansa kuljetuspalvelujen järjestämisestä mahdollista maakunnallista kuljetuspalvelukeskusta kaavailtaessa jo noin kaksi vuotta sitten. Nämä tiedot ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu asian valmistelussa.

Vammaisneuvoston kokouksessa 27.5.2020 on käsitelty kuntayhtymän kuljetuspalvelujen järjestämistavan muutosta. Vammaisneuvoston kanta on sen pöytäkirjanotteella toimitettu yhtymähallituksen tietoon päätöksenteon yhteydessä.

Vammaisneuvoston kokouksessa 30.9.2020 keskusteltiin muutoksesta sekä käyttäjien kokemuksista. Nämä tiedot on viety eteenpäin ja niiden pohjalta on myös Keskustaksin kanssa pohdittu tarvittavia muutos- tai kehitystoimenpiteitä.

Tavoitteena kaikilla toimijoilla on taata asiakkaille mahdollisimman hyvä ja sujuva palvelu, joka luonnollisesti perustuu lainsäädännön asettamiin raameihin.

Eija Ala-Toppari-Peltola, sosiaalipalvelujohtaja Piia Liinamaa, johtava sosiaalityöntekijä, vammaisneuvoston jäsen