Talenttia tai sitten ei...

Komiat-lehdessä 16.1.2019 uutisoitiin ansiokkaasti konsultin käytöstä Kauhavan kaupungissa.

Kyseinen Talent Vectia oy toimi konsulttina myös Ilmajoen kunnassa ja Suupohjassa ainakin Kauhajoella.

Ilmajoen kunnassa sopimuksen arvo oli 25 000 euroa+alv ja matkakulut erillisen laskutuksen mukaisesti.

Sopimuksen sisältö pääpiirteissään sisälsi julkisista materiaaleista kerättyä aineistoa: Maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallista materiaalia, Etelä-Pohjanmaan liiton, maakunnan valmistelevien työryhmien ja sairaanhoitopiirin julkista materiaalia, Ilmajoen kunnan aiemmat selvitykset sekä maakunnan ja tilastokeskuksen materiaalia Ilmajoen kunnan ja Etelä-Pohjanmaan liiton elinvoimaan ja kilpailukykyyn vaikuttavista alueista.

Talent Vectian edustaja kävi kunnanhallituksessa kertomassa näkemyksiään, ja kunnanvaltuustolle järjestettiin iltakoulu.

Iltakoulun aluksi kaikenlainen tallentaminen ja nauhoittaminen kiellettiin, joten laitoin nauhurin nauhoittamaan, koska arvelin sen olevan kuitenkin laillista ja tarpeen omien muistiinpanojen tekemiseksi.

Kauhavan kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtajalta Vesa Takalalta sainkin informaatiota Kauhavan tilanteesta ja tarkastin menettelytavan Ilmajoella. Ilmeisesti sopimusten sisällöt ja toimeksiannot poikkesivat paikkakuntien välillä huomattavasti.

Ilmajoen kunnanvaltuusto hyväksyi 1.10.2018 Talent Vectia oy:n raportissa olevat toimenpiteet. Selvityksen mukaisista investoinneista päätettiin myöhemmin joulukuussa.

Erikoista oli, että valtuusto sai luottamuksellisen raportin vain puoli tuntia ennen historiallisen suurta päätöstä eikä käytännössä ehtinyt tutustua kyseisen raportin sisältöön lainkaan.

TV Property Development oy:n kanssa Ilmajoen kunnalla ei saamani tiedon mukaan ole mitään konsultaatiosopimusta, eikä Ilmajoen kunnasta saamani sopimusmateriaalin perusteella meillä ole ollut sopimuksissa komissiota sote-kiinteistöihin liittyen.

Kauhavan kaupungin toiminta näyttää sivusta seuranneena lähinnä kilpailutuslain kierrolta tuntematta enempää asiaa.

Hannu Akkanen Ilmajoki kunnanvaltuutettu (PS) tarkastuslautakunnan puheenjohtaja