Sarjaisuuksista ja säästöistä

Valtuutettu Sirpa Lammi kirjoitti lukijoilta-osastolla Kauhavan kaupunginvaltuuston 11.12. kokouksesta. Lammi eritteli KD-ryhmän esittämiä 350 000 euron säästöjä kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta. Ryhmä antoi kuvan, että kasvatus- ja opetuslautakunta olisi tehnyt useita säästöjä tuottavia päätöksiä, joita ei ole pantu toimeen.

29.4.2015 lautakunta päätti, että Kauhavan yläkoulu on 4-sarjainen, Alahärmän yläkoulu 3-sarjainen, Ylihärmän yläkoulu 2-sarjainen ja Kortesjärven yläkoulu 1-sarjainen.

Tämä ei ole mekaanisesti ja automaattisesti toteutunut päätöksen jälkeen, mikä on tuotu esiin lautakunnalle sekä koulujen vuosisuunnitelmien hyväksymisen että vuosittaisten tuntikehysesitysten hyväksymisen yhteydessä.

Molemmissa koulujen rehtorit ovat olleet lautakunnassa kuultavina. Lautakunta, jossa Lammi on itsekin istunut, on hyväksynyt poikkeamiset mekaanisesta sarjaisuuslinjauksesta.

Opetusryhmien muodostumiseen yläkouluissa vaikuttavat muun muassa vuosittain vaihteleva oppilasmäärä, tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä, opetustilojen kunto ja ilmanvaihto.

On harhaanjohtavaa esittää, että lähes kolme vuotta sitten tehty linjaus on vain reippaasti pantava täytäntöön ja säästöjä syntyisi.

Esimerkiksi Kortesjärven yläkoululle esitetty 1-sarjaisuuslinjaus on erityisen ongelmallinen, koska 70 oppilaan yläkouluun on lähes mahdotonta järjestää aineenopettajapohjainen yläkoulu yksisarjaisena rakenteena. Kauhavan yläkoululla terveystarkastaja antoi ylärajan väistötilojen luokkakoolle, mikä vaikutti sarjaisuuteen.

KD-ryhmä toi säästöehdotuksena esiin myös ”avustajaresurssia koordinoivan vakituisen viran” perustamisen. Kyseessä on kuitenkin koordinaattorin toimi, jonka tehtäväalana on aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esi- ja perusopetuksen avustamispalvelujen koordinointi.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista, erilliseen valtionosuuteen oikeuttavaa toimintaa, jolla on suuri merkitys alueen lapsiperheille.

Samat ammattilaiset toimivat myös koulujen esiopetusryhmien varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksen avustavissa tehtävissä koulunkäynninohjaajina.

Kyseisen henkilöstöryhmän koko on tällä hetkellä yli 60 henkilöä, enimmillään luku on ollut yli 70.

Tämän mittavan henkilöstöresurssin koolle on asetettu talousarviossa tiukat rajat, joihin pääsemiseksi tarvitaan erittäin paljon resurssin kohdentamiseen liittyvää työtä yli koulurajojen sekä sisällöllistä kehittämistyötä, jota vasta on pystytty aloittelemaan. Itsestään tämä ei tapahdu.

Jos yläkouluista halutaan merkittäviä säästöjä, ainoa ratkaisu on harventaa yläkouluverkkoa. Kaksi yläkoulua riittäisi vallan mainiosti Kauhavan kokoiseen kaupunkiin. Tämähän on tuotu esiin jo vuosia sitten.