Rakentaen, ei repien

Kuntalaisaloite kansanäänestyksestä, joka koskisi nykyisen Kauhavan purkamisesta alkuperäisiin kuntiin tai Alahärmän ja Ylihärmän liittämisestä johonkin toiseen kuntaan, tuli yllättäen. Kauhavan päätöksentekoa seuratessamme emme ole havainnut mitään rakenteellista eripuraa.

Valtuuston tai hallituksen vähäiset äänestykset ovat olleet tavanomaisia. Pysyviä jakolinjoja ei ole syntynyt, eivätkä minkään kaupunginosan edustajat ole jääneet toistuvasti tappiolle.

Vanhastaan on tuttua, että erimielisyyksien kärjistäminen ei tuo hyvää. Syntyvät riidat ja epäluulo elävät herkästi vuosikymmeniä, jopa useita luottamusmiespolvia.

Nykyinen Kauhava on mielestämme kehittynyt kohtuullisen tasapuolisesti. Tuskinpa mikään alkuperäisistä kunnista olisi kehittynyt paremmin itsenäisenä kuntana tai jonkin toisen kunnan osana. Varsinkin Alahärmässä kehitys on ollut hyvää, mistä suuri ansio tietenkin lankeaa Lillbackan konsernin suurille investoinneille.

Vanha Kauhava tosin on kohdannut suuria ulkoisia iskuja, kuten Lentosotakoulun menetys, Primapowerin lähtö ja Yrittäjien ammattikorkeakoulun siirto Seinäjoelle. Kunnallispoliittisesti raskain asia on ollut sisäilmasta kärsineen koulukeskuksen kohtalo.

Tasapuolisuutta ei voi arvioida pelkästään toteutuneilla rakennushankkeilla. Ja henkilökohtaisesti luotamme hallintojohtajan selvitykseen, jonka mukaan kovin suurta epätasapainoa ei ole ollut.

Investoinnit määrää kulloinenkin tarve, ja kymmenen vuotta on liian lyhyt aika pitkälle meneviin johtopäätöksiin. Lisäksi kaupungilla on edessään huomattavia rakentamiskohteita kaupunginosissa.

Pienemmät kaupungit ja kunnat elävät vaikeita aikoja. Yhteiskunnassamme on meneillään valtava toimintojen, hallinnon ja työpaikkojen keskittäminen, mikä ilmenee varsinkin maaseutumaisissa kunnissa palvelujen kaikkoamisena, työpaikkojen häviämisenä ja väestökatona. Siksi keskinäinen yksituumaisuus on elintärkeää.

Vain siten voimme menestyä tulevina vuosina, yhteisvoimin, ei repien vaan rakentaen ja yhteisesti neuvotellen ja sopien.

Tapio Liinamaa Kyösti Virrankoski