Puukoulu kaupungin vetovoimatekijänä

Alahärmän kaupunginosassa alakoulun oppilaat ovat olleet nyt vuoden verran ns. viipalekoulussa. Ratkaisu on ilman muuta ollut hyvä ja välttämätön. Tämä ratkaisu on kuitenkin vain väliaikainen. Muutto tulevaan uuteen kouluun tulee vastaan muutaman vuoden sisällä – tietenkin rahatilanteen niin salliessa.

Puukoulujen suosio on kasvanut Suomessa. Lähes joka neljäs viime vuosina rakennettu koulu on ollut puurakenteinen.

Kunnissa puun suosion kasvu on tulosta taustalla vaikuttavista ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteista, aluetalouden hyödyntämissuunnitelmista sekä pyrkimyksistä parantaa asumisen ilmettä. Kuntapäättäjiä ja viranomaisia ovat päätöksiin vauhdittaneet monesti nykyisten koulujen sisäilmaongelmat ja puun ekologisuus. Yhtenä ratkaisuna rakenteiden sisäilmaongelmiin rakennuttajat ja suunnittelijat ovat halunneet yksiaineisia rakenteita ja sen jälkeen valinneet joko massiivihirren tai massiivipuisen CLT-elementin runkorakenteiksi.

Puurakentamisesta ollaan montaa mieltä ja kaikista materiaaleista voidaan rakentaa huonoja kouluja, mikäli suunnittelu ja toteutus tehdään huonosti. Puukoulujen kuivaketju on katkeamaton, tämä mahdollistaa laadukkaan ja terveellisen oppimisympäristön. Hyvin suunnitellussa puukoulussa on myös miellyttävät akustiset ominaisuudet.

Ruralia-instituutin tekemien selvitysten mukaan, jos Suomessa julkinen rakennus rakennetaan puusta ja rakentamiseen sijoitetaan 1 euro ja rakennustarpeet saadaan lähiympäristöstä, niin tämä poikii aluetalouteen parhaimmillaan 2,7 euroa. Lisäksi teollisen puurakentaminen suosion kasvu mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen maakuntaan.

Hallitusohjelman mukaan puurakentamiselle tullaan asettamaan tavoitteet, jotka Ympäristöministeriö julkaisee 9.6.2020. Ympäristöministeriö valmistelee myös rakentamisen hiilijalanjäljen arviointimenetelmää ja sen myöstä puun vähähiilisyys sekä positiivinen hiilikädenjälki korostuvat.

Rakennetut puukoulut ovat vaikuttaneet erityisesti kunnan imagoon. Perheet muuttavat nykyään paitsi töiden perässä myös hyvien koulujen ja päiväkotien perässä – tästä on jo konkreettista näyttöä uusissa puukouluissa. Pudasjärven kuntaan on tullut varsinainen tulva hakemuksia opettajilta, jotka haluavat opettaa sisäilmaltaan terveellisessä ympäristössä. Puurakentaminen näyttäytyy jo tässä varhaisessa vaiheessa kunnan/kaupungin tärkeänä veto- ja pitovoimatekijänä.

Olemme valmiita kertomaan lisää puurakentamisesta siitä kiinnostuneille.

Janne Liias Alahärmä toiminnanjohtaja Puuteollisuusyrittäjät ry 0400 510 755 Timo Nyyssölä puurakentamisen koordinaattori Suomen metsäkeskus 050 355 7228