Päiväkoti Kinderi ja englanninkielinen varhaiskasvatus Kauhavalla

Päiväkoti Kinderi lopettaa toimintansa palvelusetelin lakkauttamisen takia 31.12.2019 kuten kaikki muutkin yksityiset toimijat Kauhavalla. Asiasta on joissakin yhteyksissä tuotu esille mielikuvaa, että olisimme olleet jatkon suhteen erityisasemassa. Näin ei ole. Päiväkoti Kinderin työpaikat ja hoitopaikat lakkaavat samalla tavalla kuin muillakin.

Kannatimme palvelusetelin säilyttämistä kaikilla yksityisillä toimijoilla. Olimme sitä mieltä, että vaihtoehdot varhaiskasvatuksessa ovat nykypäivää ja kaupungin ehdoton vetovoimatekijä.

Tavoitteemme palvelusetelin lakkauttamisen jälkeen on ollut englanninkielisen varhaiskasvatuksen säilyttäminen Kauhavalla.

Viimekeväisessä kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 7.5.2019 luvattiin selvittää, mitä palveluja kauhavalaiset lapsiperheet haluavat mukaan lukien englanninkielinen varhaiskasvatus. Asia on mitä ilmeisimmin unohtunut, kun osa lautakunnan jäsenistäkin on vaihtunut?

Ennen palvelusetelin lakkauttamispäätöstä oli päiväkoti Kinderi eli Kauhavan Leikkikouluyhdistys ry hakenut Leedsin yliopistosta Erasmus-vaihdon kautta sopivan opiskelijan Kauhavalle vuodeksi eteenpäin 1.8.2019 - 30.6.2020. Kun päätös palvelustelin lakkauttamisesta tuli, oli tarpeen tuoda kaupungin suuntaan esille ongelma opiskelijan tilanteesta 1.1.2020 - 30.6.2020.

Kauhavan Leikkikouluyhdistys on tiedustellut Kauhavan kaupungilta, voisiko se maksaa opiskelijan puolen vuoden kustannukset tekemällä hänen kanssaan sopimuksen jatkosta suoraan tai vaihtoehtoisesti Kauhavan Leikkikouluyhdistyksen kautta.

Tällöin englannin kieltä äidinkielenään puhuva englantilainen opiskelija olisi töissä Kauhavan kaupungin omassa yksikössä, missä kaupunki sitten määrittelee yksikön olevankaan.

Keväällä laskelmilla osoitettiin, että päivähoitopaikkoja on liikaa, tällä hetkellä Kanta-Kauhavalla hoitopaikkoja ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Kaupungin on järjestettävä päiväkoti Kinderin 21 lapselle hoitopaikka tammikuun 2020 alusta.

Päiväkoti Kinderin hoitopaikat ovat olleet haluttuja, ja päiväkoti on ollut täynnä. Tarvetta englanninkieliselle varhaiskasvatukselle on todistetusti Kauhavalla olemassa. Yhdistyksen toive olisi saada kauhavalaisille lapsille edelleen kielirikasteista varhaiskasvatusta.

Kauhavan Leikkikouluyhdistys perustettiin 1972, ja se tuotti laadukasta englanninkielistä opetusta lapsille vuoteen 2000 saakka, jolloin toiminta lakkautettiin, silloinkin rahoitusongelmien vuoksi.

Lasten päivähoito yhdistyksen kautta aloitettiin uudelleen 2012. Päiväkoti Kinderi oli avaamassa Kauhavalle ensimmäisenä yksityisenä palveluntuottajana palvelusetelin avulla päiväkotia. Tämän jälkeen Kauhavalle saatiin muitakin yksityisiä palveluntuottajia vaihtoehdoiksi varhaiskasvatukseen.

Englannin kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla koulussa. Alle kouluikäiset omaksuvat kielen arkipäiväisten touhujen, lorujen ja leikkien muodossa päiväkodissa.

Kauhavan Leikkikouluyhdistys olisi mielellään jatkamassa ja kehittämässä englannin kielen tarjoamista Kauhavan alueen lapsille hyvässä yhteistyössä Kauhavan kaupungin kanssa. Yhdistystoimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki asian tärkeäksi kokevat jokaisesta kaupunginosasta, näin toimintaa voi suunnitella toteutettavaksi sinne, mihin sitä toivotaan.

Englanninkielirikasteinen päivähoito olisi toivottu lisä jo laadultaan hyvään kunnalliseen päivähoitoon ja voitaisiin nähdä yhtenä vetovoimatekijänä kaupungissa.

Leena Salonpää

Kauhavan Leikkikoulu- yhdistys ry:n puheenjohtaja