Monitoimitalon suunnittelu venyy huolestuttavasti

Kauhavan lukion ja yläkoulun opettajat lukivat viikonloppuna huolestuneina uutisen (Ilkka 28.10.2017) uuden kaupunginhallituksen 24.10. tekemästä päätöksestä. Se liittyi suunnitteilla olevan monitoimitalon kokonaiskustannuksiin.

Kaupunginhallitus päätti Harri Ojanperän esityksestä ja Sirpa Lammin kannattamana jättää pöydälle monitoimitalon (koulukeskuksen) hankinta-arvolaskelman (20 049 000 e) ja kustannusarvion (19 629 000 e) hyväksymisen.

Hallituksen jäsenistä rakennuttamistoimikuntaan kuuluva Mika Kankaansyrjä vastusti pöydällepanoa ja kirjautti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Ojanperän mukaan seuraavien kahden viikon aikana tulisi selvittää, millä toimin voidaan päästä kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.5.2016 esillä olleeseen 17,5 miljoonan euron kustannusarvioon. Päätöksessä ei puhuta mitään 1,8 miljoonan kustannuksesta, joka syntyy koulun kalustamisesta.

Nykyinen kaupunginhallitus ei näytä ottaneen lainkaan huomioon edeltäjänsä yksimielistä päätöstä touko-kuulta (kaupunginhallitus § 130, 22.5.2017). Kyseisessä kokouksessa hyväksyttiin monitoimitalon pääpiirustukset ja kustannusarvio 19,91 miljoonaa euroa. Tämän pohjalta suunnittelua on viety hyvässä yhteistyössä eteenpäin Ramboll Oy:n, Motiivi Oy:n, rakennuttamistoimikunnan ja käyttäjäryhmien kesken.

Loppumetreillä monitoimitalon hankinta-arvo nousi 20,05 miljoonaan suunnitelmien tarkentuessa yksityis-kohdiltaan. Toukokuusta hankinta-arvo on kuitenkin noussut vain 138 000 euroa, mikä lienee ymmärrettävää näin suuressa hankkeessa.

Toivomme, että kaupunginhallitus hyväksyy kokouksessaan 6.11. monitoimitalon kustannusarvion ja hankinta-arvolaskelman kaupunginjohtajan alkuperäisen (24.10.) esityksen mukaisesti.

On jo korkea aika päästä kilpailuttamaan urakat ja aloittamaan rakentaminen keväällä 2018. Rakennustöiden on arveltu kestävän kaksi vuotta eli kevääseen 2020. Parhaassa tapauksessa Kauhavan yläkoulu, Kauhavan lukio, kaksisarjainen alakoulu ja Härmänmaan musiikkiopisto pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin syyslukukaudeksi 2020.

Uuden koulukeskuksen suunnittelu on jo nyt vienyt kohtuuttomasti aikaa. Mitä pidempään lukio ja yläkoulu joutuvat sinnittelemään väistötiloissa, sen kalliimmaksi vitkuttelu käy Kauhavan kaupungille. Kaupunki maksaa vuokraa mm. Suomen Yrittäjäopistolle ja LSK Business Parkille sekä koululaisten ruokailusta Hela-Ravintolalle.

Rakennustoiminnan viimeaikainen vilkastuminen johtaa todennäköisesti rakennuskustannusten nousuun. Sen vuoksi uudisrakennuksen suunnittelua ei ole mitään syytä venyttää loputtomiin.

Jos jotkut luottamusmiehet ryhtyvät suunnittelun kalkkiviivoilla vaikeuttamaan hankkeen etenemistä entisestään, kustannukset vain nousevat. Ojanperän vaatima ”säästö” on 0,86 - 2,5 miljoonaa euroa. Tällainen leikkaus kustannuksiin edellyttäisi tulevan koulukeskuksen koon huomattavaa supistamista. Suunnitteluprosessi olisi aloitettava merkittävin osin uudelleen, ja se veisi vähintään kuukausia.

Ikävin seuraus olisi huolellisesti nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin suunnitellun terveen, toimivan, turvallisen ja monipuolisen monitoimitalon jääminen torsoksi. Tähän ei ole Kauhavan kaupungilla ja sen veronmaksajilla yksinkertaisesti varaa.

Väistötiloissa toimimisen ongelmista ei ole juuri keskusteltu julkisuudessa. Kauhavan yläkoulu toimii neljässä ja lukio kolmessa opetuspisteessä. Niiden välisiin siirtymiin menee päivittäin aikaa niin oppilailta kuin opettajiltakin. Liikuntatilojen puute on ilmeinen, osa luokkatiloista on esimerkiksi taito- ja taideaineissa nykypäivän opetukseen soveltumattomia.

Kauhavan lukion ja yläkoulun siirtyminen alkuvuodesta 2015 väistöön vakavien sisäilmaongelmien vuoksi vaurioitti myös merkittävästi yhteisöllisyyttämme. Lisäksi monet lukiolaiset joutuvat opiskelemaan eri väistötiloissa peräti viisi vuotta kouluaikanaan.

Uusi monitoimitalo olisi nähtävä sijoituksena pitkälle tulevaisuuteen. Laadukas koulu ajanmukaisine oppimisympäristöineen voisi hyvinkin houkutella lapsiperheitä muuttamaan Kauhavalle. Vetovoimaa tuo myös varhaiskasvatuksen aamu- ja iltapäivätoiminta, joka on Kauhavalla järjestetty paremmin kuin Lapualla tai Seinäjoella.

Tätä vahvuustekijää on syytä markkinoida. Tuleva koulukeskus on niin kouluväkeä, kuntalaisia kuin vieraitakin varten. Se voi osaltaan kiillottaa Kauhavan himmentynyttä imagoa, jollei sitä perusteettomin säästöin entisestään heikennetä.

Kauhavan lukion ja yläkoulun opettajat