Luvut piilossa Alahärmän koulukeskushankkeessa

Kauhavan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11 miljoonan euron kustannukset Alahärmän koulukeskushankkeelle. Siihen kuuluu ala- ja yläkoulu, lukio sekä kulttuuri- ja nuorisotilat. Tämän uudisrakennushankkeen tavoitehinta-arvio on Motiivi Oy:n 4.2.2021 päivitetyssä hankesuunnitelmassa 12,9 miljoonaa.

Valtuuston hyväksymän 11 miljoonan tavoitehinta-arvio ylittyy esitetyssä hankesuunnitelmassa minimissään noin 26 % (2,9 miljoonaa). Miksi toimikunta ei ole seurannut kustannusten kehitystä? Olisiko rakennustoimikunnan/projektinjohtajan pitänyt huomioida paremmin valtuuston asettamia tavoitteita?

Aikaa on ollut kaksi vuotta, rakennustoimikunta on nimetty 28.3.2019, ja 2.3.2020 toimeksiantoa on täsmennetty siten, että selvitetään kahta eri vaihtoehtoa. Valtuuston asettaman tavoitehinnan ylittyminen aiheuttaa hankkeen viivästymistä sekä kohonneita suunnittelukustannuksia.

Uudisrakennuksen tavoitehinta-arvioon ei ole huomioitu vanhan rakennuskannan purkua, joka on noin 0,5 miljoonaa euroa. Tämä arvio perustuu Kauhavan uuden koulukeskuksen paikalta puretun rakennuksen purkukustannuksiin. Rakennuskannan ikä huomioiden, purkamiskustannuksia saattaa olla enemmän, koska esimerkiksi asbestinpurku vaatii erityistekniikkaa.

Hankesuunnitelman tavoitehinta-arviosta eivät käy ilmi aluerakentamisen kustannukset (noin 0,5 miljoonaa euroa), kuten esim. ala- ja yläkoulun aktiivipiha-alueet, välituntikatokset, maanrakennustyöt, uudet alueen liikennejärjestelyt, pysäköintialueet, istutukset jne.

Rakenteilla oleva liikuntahalli (noin 3 miljoona euroa) ei myöskään sisällä mitään ulkoalueiden rakentamisista, vaan ne oli määritelty suoritettavaksi erillisenä myöhemmin toteutettavana rakentamisena.

Esittelijän hallitukselle tuomassa esittelytekstissä on mainittu 10,6 miljoonan rakentamiskustannukset. Hallituksen esittelytekstistä on jäänyt pois rakennuttajalle kuuluvat paalutuskustannukset 151 000 euroa sekä rakennuttajakustannukset 2,1 miljoonaa eli yhteensä 12,9 miljoonaa euroa.

Yleensä rakennuttajakustannuksiin sisältyy muun muassa tilojen kalustaminen, hankkeen suunnittelu, projektinjohto, valvonta. Tässä hankkeessa jää epäselväksi, mitä rakennuttamiskustannukset sisältävät.

Mikäli pysytään valtuuston hyväksymässä 11 miljoonan euron investointipäätöksessä, karsittavaa jää noin 2,9 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa Motiivi Oy:n laskelmissa minimissään esitetyn 1900 €/m2 hinnan mukaan noin 1500 kerrosneliön vähentämistä ehdotetusta vaihtoehdosta.

Oppilaskohtainen neliömäärä karsimisen jälkeen olisi ilman liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimen tiloja 330 oppilasmäärälle 12,2 m2 /oppilas.

Tuo 1500 neliömäärän karsiminen johtaa väistämättä uuden huonetilaohjelman laatimiseen.

Rakennustoimikunta on ollut tietoinen koulujen rakentamisen keskimääräisistä neliökustannuksista ja siten pystynyt arvioimaan hankkeen kokonaisneliömäärän. Tämä olisi ollut ohjeena suunnittelijan toimeksiannossa, jonka perusteella huonetilaohjelma laaditaan. Isosta neliömäärien karsimisesta johtuen suunnitelmat joudutaan tekemään uudestaan.

Koulun mitoitus tulee perustua tiedossa oleviin oppilasennusteisiin. Kauhavalla toteutuneiden koulurakennusten tilat:

Kortesjärvi 11,1 m2 / oppilas, liikuntasali mukana 13,6 m2 / oppilas.

Alahärmä 17,6 m2 / oppilas liikuntasali mukana 20,2, m2 / oppilas.

Kauhava 10,6 m2 / oppilas.

Ylihärmä 15 m2 /oppilas.

Pyynnöstäni huolimatta en saanut viranomaisilta varmaa tietoa oppilaskohtaisista neliömääristä. Nämä tiedot on poimittu julkisista asiakirjoista.

RI Timo Renko