Kirkonkylän eskariryhmät yhdistetään?

Alahärmän Kirkonkylän koulun esikoulun kahden ryhmän yhdistämistä suunnitellaan parhaillaan yhdeksi 23 lapsen ryhmäksi. Me tulevien esikoululaisten vanhemmat ja huoltajat vastustamme ehdottomasti yhdistämistä.

Opetusalan ammattijärjestö teki vastikään kyselyn yli tuhannelle opettajalle, ja tulosten mukaan opettajien työhyvinvointi on heikentynyt alle keskiarvon. Lääkkeeksi OAJ esittää, että oppilaiden määrää opettajaa kohden pitäisi säädellä lailla kaikissa oppilaitoksissa. OAJ:n mukaan esimerkiksi ammattikouluissa pitäisi olla kerrallaan enintään 20 oppilaan ryhmä yhtä opettajaa kohden.

Miksi Kirkonkylän alakoulun esikoulussa toimittaisiin OAJ:n näkemyksen vastaisesti, vaikka tämä OAJ:n kanta tiedetään? Eikö haluta noudattaa järjestön linjaa, sehän on tehnyt kyselyn ja sillä on kattava näkemys koko Suomen koulujen tilanteesta?

OAJ:n työelämäasiamies Riina Länsikallio ottaa Ylen artikkelissa (15.5.2018) opettajien hyvinvoinnin heikentymisestä esimerkiksi ammattikoulut ja sanoo, että yhä useampi ammattikouluopiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluun samalla, kun opettajilla on entistä vähemmän aikaa heille.

Jos Kirkonkylän kaksi esikouluryhmää yhdistetään, käy samalla tavalla: opettajalla on yhä vähemmän aikaa jokaiselle lapselle yksilönä. Miten tämä vaikuttaa lasten hyvinvointiin? Tarvitsevatko hekin isompina erityistä tukea oppimiseen, jopa jo parin vuoden kuluttua? Mistä rahat siihen?

Kirkonkylän alakoulussa ensimmäisellä luokalla avustajia ei ole tälläkään hetkellä. Jos jättiryhmästä tulevat esikoululaiset ovat tottuneet rauhattomaan työskentelyilmapiiriin, miten koulun luokanopettaja ilman avustajia voisi saada heidät motivoitua rauhalliseen opiskeluun?

Mielestämme alahärmäläiset lapsemme kokevat vääryyttä, jos esimerkiksi Hakolan esikouluryhmässä on alle kymmenen lasta ja Kirkonkylän esikoulussa yli kaksikymmentä. Lähtökohdat oppimiseen näillä lapsilla ovat hyvin erilaiset.

Kuten OAJ:kin toteaa, esimerkiksi ryhmäkoko on tahto- ja arvokysymys. Eikö Kauhavallakin haluta, että meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, jossa lasten on turvallista kasvaa? Opettajalla pitää olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja oppilailla oppia rauhallisessa työympäristössä. Suuri ryhmäkoko on OAJ:n tutkimuksenkin mukaan yksi suuri este sekä opettajan että lasten hyvinvoinnille.

Huolestuneet huoltajat Alahärmä