Keskusta haluaa kehittää koko Kauhavaa

Kauhavan Keskusta pitää tärkeänä koko Kauhavan kehittämistä. Kaupunginosat muodostavat neliapilan, jossa jokaisella kaupunginosalla on omat vahvuutensa ja ominaispiirteensä, yhdessä ja yhteistyössä ne muodostavat aktiivisen ja elinvoimaisen kaupungin.

Keskustan valtuustoryhmä on sitoutunut säilyttämään jokaisessa kaupunginosassa yläkoulun toiminnan jatkossakin. Alueen elinvoimaisuuden kannalta on järkevällä aikavälillä toteutettava investointeja, joista keskeisimpiä ovat Kauhavan hyvinvointikeskus, Ylihärmän yhtenäiskoulu, Kortesjärven päiväkoti ja Alahärmän liikuntahalli.

Kauhavan imagoon ja elinvoimaan vetovoimaisena ja hyvänä asuinpaikkana sekä kaupungin viihtyisyyteen ja lähipalvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.

Uusia toimia kuntamarkkinoinnissa ja veto- ja pitovoimassa tarvitaan paremman väkilukukehityksen aikaansaamiseksi.

Kauhavan Keskustan valtuustoryhmä