Kaupunginhallitukselle - esitys otto-oikeuden käyttämisestä Ruotsalan esikoulun lopettamisasiassa

Kauhavan kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta on Ruotsalan esikoulun lopettamista koskevalla päätöksellään 12.12.2017 ja 30.1.2018 toiminut vastoin kaupungin tärkeintä nykyistä ohjetta, kaupungin strategiaa, ja siinä vielä kaupungin ykköskohdaksi valitsemaa osa-aluetta.

Voivatko lautakunnat todella sivuuttaa valtuuston yhdessä laatiman kaupunkistrategian päätöksiä tehdessään? Kansalaisen näkökannalta eivät mutta omasta mielestään näköjään kyllä. Tuossa nimenomaisessa strategiakohdassa etsitään keinoja, joilla saadaan Kauhavan asukasluku pidettyä nykyisessä. Pyritään houkuttelemaan nuoria lapsiperheitä.

Ruotsalan kylä on tuota työtä tehnyt omalla vaatimattomalla tavallaan jo vuosikymmenet, ja työn tuloksena alueemme on ollut omakotitalojen rakentamispaikkana komealla sijalla koko kaupungissa. Olemme myös pyrkineet luomaan positiivista henkeä, mikä tarttuisi koko kaupunkiin. Vaikeuksia kaupungillemme on viime vuosina suotu enemmän kuin tarpeeksi.

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että vaikeuksia eivät itse aiheuttaisi kaupunkilaisille viranhaltijamme ja poliittiset päätöksentekijämme: on energian tuhlausta, että hyvää asuinpaikalle tarkoittavat kansalaiset joutuvat kerta kerran jälkeen taistelemaan oman asuinpaikkansa byrokratiakoneistoa ja vaaleilla asioitamme hoitamaan valittuja valtuutettuja sekä lautakuntien jäseniä vastaan.

Ruotsalan kylän asukkaat eivät ole olleet kaupungin suuntaan tähtiä taivaalta pyytämässä, vaan että meitä koskevat päätökset olisivat maalaisjärkisiä, hyvän tavan mukaisesti laadittuja eli avointa päätöksentekoa päätöksenteon jokaisessa vaiheessa, kansalaisten arjen sujumisen huomioonottavia, psykologiset tosiseikat pienten lasten esim. esikouluikäisten kehityskaaresta huomioivia, kokonaisvaltaista turvallisuutta korostavia ja tasapuoliseen asemaan muiden samanikäisten eri alueilla asuvien kanssa asettuvia.

Emme halua, että alueemme 6-, 7-, ja 8-vuotiaiden turvallisuutta heikennetään edestakaiskuljetuksilla paikasta toiseen koulupäivän ja aamu- ja iltapäivähoidon aikana. Samoin lapset joutuvat eriarvoiseen asemaan joutuessaan odottelemaan ja pidentämään koulupäiväänsä: kuljetusta suuntaan ja toiseen useasti päivässä, koska lopettamalla esikoulu lopetetaan myös aamu- ja iltapäivähoito ykköskakkosilta.

Oikaisuvaatimuksessamme perustelimme asiaa kuusivuotiaiden kannalta, mutta kokouksessaan 30.1.2018 kasvatus- ja opetuslautakunta ”yksimielisesti” kutisti koko oikaisuvaatimuksemme vain tiedottamista koskevaksi ja kehotti meitä valittamaan muutamalla kympillä hallinto-oikeuteen.

Positiivisena näkökohtana heillä oli, että jos valitamme ja voitamme, hallinto-oikeus palauttaa meille nuo muutamat kympit. Tuolta osin lautakunta oli tehnyt perusteellista työtä, kun oli kysytty erikseen lakimieheltä, onko tiedotettu oikein. Uskoimme tiedotuksen tapahtuneen lain pykälien mukaan ilman kalliiden lakimiesten erityisvahvistuksiakin, mutta olimmekin kyseenalaistamassa tiedottamattomuuden moraalisen puolen asian koko käsittelyn eri vaiheissa.

Olemme kiitollisia edellisestä neuvosta valittaa hallinto-oikeuteen, mutta valitettavasti se tie ei tuo meille oikeutta itse asiaan, jonka opetus- ja kasvatuslautakunta jätti käsittelemättä.

Näin ollen ainoaa laadukasta päätöksentekoa voimme odottaa kaupunginhallitukselta, joka pystyy asian käsittelemään niin, ettei etsi uutta porsaanreikää, jolla asia voidaan sivuuttaa mahdollisimman kevyesti ja nopeasti itse asiaa käsittelemättä ja mitätöidä.

Kaupunginhallitus ottanee aidosti huomioon alueellamme asuvat 6-, 7- ja 8-vuotiaat ja mitä juuri heille merkitsee esikoulun ja ilta- ja aamupäivähoidon loppuminen koulullamme. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta osallistua lapsen kuljetteluun ja siten koulupäivänsä lyhentämiseen, sillä osa vanhemmista käy töissä esimerkiksi Seinäjoella.

Jokainen pystyy miettimään, mihin suuntaan kyseiset vanhemmat pyrkivät asumaan, jos heidän lastensa arkipäiväistä tilannetta Kauhavalla näin lähdetään heikentämään.

Kaupunginvaltuusto päätti aiemmin, että koulukeskuksen valmistuttua Ruotsalan koulussa opetus loppuu kokonaan. Mikä kiire lautakunnalle yllättäen tuli siirtää juuri Ruotsalasta esikouluoppilaat 2018 ”jonnekin muualle” esikouluun ja taas ensimmäiselle ja toiselle luokalle Ruotsalaan? Jo nyt osa vanhemmista on selkeästi ilmoittanut, että Nahkalan kouluun he eivät esikoululaistaan laita.

Kun oppilaat kylästämme käyvät esikoulua kuka missäkin, uusi ryhmäytyminen odottaa ensimmäisellä luokalla, ja sehän ei ole pienen lapsen kehityksen kannalta hyväksi, varsinkaan heille, joilla on vaikeuksia luoda kaverisuhteita.

Sivistysjohtaja Viitasaari oli äskettäisessä Komiat-lehdessä erityisesti huolissaan kasvavasta määrästä oppilaita, joilla on sosiaalisia ongelmia. Olisiko aika olla luomatta niitä tietentahtoisesti lisää pienille kaupunkilaisillemme.

Kaupungin strategiassa mainitaan hienosti myös oikeidenmukaisuus jokaista kaupunkilaista, myös 6-vuotiasta, kohtaan. Kun katsotaan viimeaikaisia päätöksentekoja, on oletettavaa, että Ruotsalassa asuvaa kuusivuotiasta kohdellaan juuri samoin kuin Kauhavan Kankaan kylässä, Kauhavan Hakolan kylässä tai vaikka Kauhavan Kosolan kylässä asuvaa. Jos näin on, esikoulu saa jatkaa Ruotsalassa koulukeskuksen valmistumiseen asti kaupunginhallituksen päätöksellä.

Tuntimääriin perustuvalla syyllä Ruotsalan kylässä asuvia esikoululaisia ei tule rangaista, vaan opetussuunnitelmien tekijät osannevat laskea tunnit niin, että vähennetään tunteja sieltä, missä on ns. ”liikaa”, muttei pakoteta pieniä koulupaikan vaihtoon siitä syystä, ettei päästä samaan tuntimäärään.

Kauhavan budjetti ei tietomme mukaan ole menossa miinukselle, eli sieltä ei löydy pakottavaa säästösyytä esikoulumme lopettamiseen - ja jos raha olisikin syy, moraalisesti parempia säästökohteita kaupungilta löytynee kuin pienet lapset.

Jokaiselle kauhavalaiselle olisi varmasti ilo toteuttaa kaupungin strategiaa siltäkin osin, että markkinoisimme positiivisesti, miten hyvä täällä on asua ja miten hyvin täällä osataan toimia. Mutta niin voimme tehdä, jos asiat todella ovat niin, ja voimme luottaa avoimesti omiin päätöksentekijöihimme, että asioistamme pidetään huolta tasapuolisesti niin, että hyvään pyritään mutta priimaa pukkaa.

Tällä ajatuksella jätämme asiamme kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Ruotsalan koulupiirin esikouluikäisten 2018 puolesta,

Maritta Keltikangas Kauhava