Kaukovalot vai likinäkö Kauhavalla?

Kauhava elää nyt raskaiden investointien aikaa. Edessä on paljon tuntematonta, kuten maakuntauudistus ja veropohja.

Kuntaa ohjaa vahvasti kuntalaki. Lain ensimmäinen pykälä ”lain tarkoitus” määrittää, että lain tehtävä on muun muassa edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Tämän lisäksi kunnan tulee järjestää palvelut taloudellisesti ja ympäristölle kestävällä tavalla.

Kuntalain 37 pykälä puolestaan määrää, että kunnalla on oltava kuntastrategia, jossa se linjaa toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Tällä hetkellä, ikävä kyllä, Kauhavan toimintaa vaivaa likinäköisyys. Esimerkiksi kaupungintalon hankesuunnitelman puuttuminen on puhuttanut luottamushenkilöitä ja myös veronmaksajia. On jopa verrattu, että likinäköinen ajaa ilman valoja sumussa kohti pimeää tai sokea kertoo kuurolle ajo-ohjeita. Tällä viitataan siihen, että investoiminen muutaman vuoden käyttöjaksolle on likinäköistä toimintaa eikä edistä kestävää kehitystä taloudellisesti eikä ympäristöllisesti.

Uusi valtuustokausi on alkanut. Kunnan tulee tarkistaa strategiaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Nyt olisi oikea hetki tehdä tulevaisuuden suunnitelmat, mihin aiotaan keskittyä ja käyttää rajallisia panoksia. Tarkastelu on tarpeen, jotta kaikille tulisi yhteinen tilannekuva ja näkemys siitä, millä keinoilla tavoitteisiin päästään ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan käytännössä. Oikeanlaisen ja realistisen strategian tekeminen antaa eväitä kuntien väliseen kilpailuun vähenevistä asukkaista ja yrityksistä. Strategian tulisi olla realistinen, ja sen laatimisessa olisi syytä kuulla niin asukkaita kuin yrittäjiä ja paikallisia muita vaikuttajia ja vetovoiman luojia.

Vain siten voimme edes yrittää ohjata Kauhava-nimistä paattia pois kivikoista ja kaislikoista.

Nyt tarvitaan niitä kaukovaloja ja hyvää näköä. Pienillä asioilla, joita jopa kuntalaki edellyttää, voitaisiin ohjata Kauhavan tulevaisuutta oikeampaan suuntaan. Elämää on myös ensi vuoden jälkeen.

Petri Hietamäki (kok.) kaupunginhallituksen jäsen

Esa Puronvarsi (ps) valtuuston 2.vpj Lasse Ruotsala (kd),

valtuutettu, kehittämistoimikunnan jäsen

Sirpa Lammi (kd) kaupunginhallituksen jäsen

Joni Pirhonen (ps) valtuutettu

Veli-Matti Lillbacka (kok.)

valtuutettu