Kauhavan varhaiskasvatuspaikat riittävät

Toimikautena 2019-2020 varhaiskasvatuksen paikkojen kysyntä on ollut koko Kauhavan alueella suurempi kuin aikoihin. Keväällä 2019 näytti, että varhaiskasvatuksen paikkoja olisi toimikaudella 2019-2020 käytössä reilut 400, mutta vuodenvaihteen (2019-2020) tilanne on ollut liki 490, kasvaen koko ajan edelleen.

Kesän ja syksyn aikana varhaiskasvatukseen on tullut paljon lapsia vanhempien palatessa töihin perhevapailta tai lasten aloittaessa muutoin varhaiskasvatuksessa. Yksityisen perhepäivähoidon tai päiväkodin loppuminen ja palvelusetelin päättyminen ei ole aiheuttanut kyseistä kasvua varhaiskasvatuksen kysyntään. Yksityisistä palveluista siirtyi noin 25 lasta kunnallisin palveluihin ja heidät on huomioitu varhaiskasvatukseen osallistuvina lapsina arviolukumäärissä. Varhaiskasvatus on palvelu, jonka käyttäjiksi perheet voivat tulla ympäri vuoden perheessä ilmenevän varhaiskasvatustarpeen mukaisesti. Syksyisin yleensä aloitetaan toimintaa vajaammin lapsiryhmin ryhmien täyttyessä vuoden mittaan. Varhaiskasvatuksessa on kevät tyypillisesti aikaa, jolloin vapaat paikat ovat kortilla. Paikkoja varhaiskasvatukseen on kuitenkin Kauhavan alueella kaikille niitä tarvitseville lapsille. Varhaiskasvatus on palvelu, jota järjestetään kunnassa ilmenevän tarpeen mukaisesti. Toisinaan perheen toiveeseen ensisijaisesti varhaiskasvatuspaikasta ei ole pystytty heti vastaamaan, jolloin perheelle on tarjottu paikkaa seuraavaksi lähimmästä varhaiskasvatuksen yksiköstä. Osalle vanhemmista toiveeseen vastaamattomuus on aiheuttanut mielen pahoittamista. Vanhemmat ovat esimerkiksi vedonneet siihen, että ovat hakeneet paikkaa varhaiskasvatukseen jo monta kuukautta etuajassa suhteessa hoidon tarpeen alkamiseen. Varhaiskasvatuksessa paikkoja ei kuitenkaan jaeta ns. varausperiaatteella, vaan ensisijaisesti sen mukaan milloin lapsen hoidon tarve alkaa. Vapaana olevien varhaiskasvatuspaikkojen määrä muuttuu toimintakauden aikana. Vanhemmat ovat tuoneet esille harmia siitä, että lapsia pitää viedä useaan paikkaan. On muistettava, että koululaiset ja esikoululaiset ovat eri osoitteissa kuin päiväkodit, joten sen myötä tulee luonnollisestikin matkaa ja pysähdyksiä useassa osoitteessa. Varhaiskasvatusikäiset sisarukset pyritään järjestämään samaan yksikköön.

Laadukasta varhaiskasvatusta järjestetään kaupungin jokaisella taajama-alueella. Joistakin julkisista kannanotoista on varhaiskasvatuksen henkilöstölle välittynyt mielikuva, että laadukasta varhaiskasvatusta olisi tarjolla vain Kauhavan keskustaajaman alueella. Osaavaa, pätevää ja lapsista hyvän huolen pitävää henkilökuntaa on jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Kauhavalla on pitäydytty pienemmissä lapsiryhmämitoituksissa yli 3-vuotiaiden ryhmissä kuin Varhaiskasvatuslaki olisi edellyttänyt. Pienten alle 3- vuotiaiden ryhmissä on kolmella hoitajalla 12 lasta ja isojen ryhmissä kolmella hoitajalla on 21 lasta, isoilla voisi olla 24 lasta. Ensi syksynä (1.8.2020) lainmukainen mitoitus muuttuu siten, että yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä voi olla 21 lasta. Samalla poistuu rajoitus saada kokoaikaista varhaiskasvatusta toisen vanhemman ollessa kotona. Muutos on tiedostettu ja ottaen huomioon lapsimäärät, joita rajoitettu varhaiskasvatusoikeus koskettaa tällä hetkellä, ei tämä muutos aiheuta painetta varhaiskasvatuksen järjestämiselle tai paikkojen riittävyydelle.

Osalle vanhemmista taajamat osuvat paremmin työmatkoille ja osa tekee aamuisin ja iltaisin pidempiä ajomatkoja kuskatessaan lasta/lapsia varhaiskasvatukseen. Monen toiveena on, että päiväkoti tai perhepäivähoitaja toimisi aivan kodin lähettyvillä. Esimerkiksi Kortesjärven päiväkoti Sateenkaarentupa on toiminut tilapäisissä väistötiloissa jo kolmatta vuotta sivukylällä, jonne lähes kaikilla vanhemmilla on pitkä matka verrattuna siihen, että varhaiskasvatuksen yksikkö sijaitsisi lähellä Kortesjärven keskustaa.

Tällä hetkellä suurin kysyntä varhaiskasvatuksen paikkoihin on Kauhavan keskustaajaman alueella. Keväinen ilmiö täysistä varhaiskasvatuksen yksiköistä on tänä keväänä tullut vastaan jo tammi-helmikuussa, yleensä tilanne on ollut vastaava maalis-huhtikuulla. Erityisesti päiväkodeissa käyttöasteen täyttymiseen keväisin vaikuttaa perhepäivähoitajien lomat, jolloin lapset ovat hoidossa varahoitopaikoissaan päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien määrä on lähivuosina vähenemässä mm. eläköitymisen vuoksi. Perhepäivähoito on kuitenkin toivottu varhaiskasvatuksen muoto edelleen ja uusien perhepäivähoitajien löytyminen toiveena tulevia vuosia ajatellen.

Kevään 2020 varhaiskasvatuksen haku on auki 31.3.2020 saakka ja sen myötä toiveena on tiedostaa minkä verran paikkoja menee heti ja minkä verran jää milläkin alueella vapaiksi ja minkä ikäisille. Kuten myös kartoittaa hoitoa tarvitsevien esioppilaiden varhaiskasvatustarve. Myös heillä on hakuaika 31.3.2020 saakka. Syksystä 2020 ei enää järjestetä kouluilla esioppilainen kerhotoimintaa, vaan tarjolla on esiopetuksen varhaiskasvatus. Lasten määrän arvioiminen on vaikeaa, koska haku varhaiskasvatukseen on avoinna ympäri vuoden.

Johanna Kärkkäinen vs. varhaiskasvatusjohtaja Kauhavan kaupunki