Kauhavan kaupunki Suomen paras kuntatyönantajako?

Olin viime viikolla puhumassa Vaasan ja Kauhavan kaupunkien yhteistyötapaamisessa siitä, mitkä tekijät ratkaisevasti vaikuttavat ja tulisivat vaikuttamaan siihen, että nuori palaisi opintojensa jälkeen takaisin Kauhavalle asumaan.

Kuulutin Kauhavan runsasta työpaikkatarjontaa ja sitä, että meillä pystyvät työllistymään eritasoisesti koulutetut ihmiset ja töitä on tarjolla monenlaista ja että Kauhavan kaupungilla on työnantajana mahdollisuudet hyödyntää erilaista moniosaamista.

Kauhavan kaupungin lisäksi kaupungissamme toimivat yksityiset yrittäjät pystyvät tarjoamaan ihmisille turvallisen ja innostavan työympäristön nyt ja tulevaisuudessa.

Kauhavan kaupungin elämänlaatupalveluiden nuorisopalveluissa tuntuu ovi käyvän aika hurjaa vauhtia. Sivistystä arvostavana ja ylläpitävänä kaupunkina sekä lapsiystävällisenä ja nuoria tukevana kasvuympäristönä pidän sivistyspuolta ja nuorisotyötä Kauhavalla erittäin tärkeänä.

Uudessa kaupunkistrategiassa asetimme tavoitteita, strategisia päämääriä, joista yhtenä on olla Suomen paras kuntatyönantaja. Samalla yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi asetimme lapset, nuoret ja perheet kaupunkimme ykköseksi.

Elämänlaatupalveluiden nuorisopuolen palveluihin kuuluu laaja ja kattava nuoriin kohdistuva kenttätyö. Nuoriin luotu positiivinen vaikutelma kaupungistamme heti lapsuudessa ja nuoruudessa ajaa heidät opintojensa jälkeen takaisin Kauhavalle.

Viiden vuoden aikana nuorisopalveluissa henkilöstöä on vaihtunut neljä kertaa. Mielestäni luku on hälyttävä. Kauhavan nuorisopalveluissa on tällä hetkellä viisi toimea, joista kaksi on nuoriso-ohjaajaa ja kolme etsivää nuorisotyöntekijää. Neljästä työntekijästä kolme on irtisanoutunut, ja näistä irtisanoutumisista kaksi on tapahtunut puolen vuoden sisällä. Missä lienee vika?

Talouden ja henkilöstön osalta kriittiset menestystekijät ohjaavat toimimaan henkilöstön työhyvinvointia edistäen sekä osaamista kehittäen. Samalla käytäntöjä halutaan yhtenäistää, kootaan ja harmonisoidaan hallintoa, sisäisiä toimintatapoja ja henkilöstoajatuksia sekä kehitetään sisäisiä prosesseja.

Jos sama tahti jatkuu, kuka täällä haluaa työllistyä tai kuka tänne haluaa tulla? Kyse ei ole ainoastaan elämänlaatupalveluista vaan kaupunkimme koko organisaatiosta. Työnteko on vahvasti läsnä ihmisten jokapäiväisessä arjessa, ja toivoisin kaupungin tekevän työnteosta mieleistä ja tarjoavan mahdollisuuksia toteuttaa itseään työssään ilman liiallisia rajoitteita ja ohjaamista.

Pitääkö Kauhava lupauksensa ja pääsee asettamaansa tavoitteeseen?

Emma Kivikangas kaupunginvaltuutettu Kauhava