Kauhavan kaupunki on vandalisoinut Artturi Leinosen puiston

Muistopuisto rakennettiin vuosina 2004 - 2005 Artturi Leinosen syntymäkodin tontille kunnioittamaan hänen mittavaa elämäntyötään.

Tämän puiston teki mahdolliseksi se, että Kerttu Syrjäsen lapset lahjoittivat vuonna 2002 äitinsä toivomuksen mukaisesti tontin rakennuksineen Artturi Leinosen seuralle. Lahjoittajat olivat asuneet talossa 1960-luvun loppupuolelle. Rakennukset ja miljöön oli Museovirasto arvioinut perusteellisesti vuonna 1998. Koska asuinrakennus oli ollut vakinaisesti asumattomana vuosikymmeniä, sen entisöinti ei ollut enää taloudellisesti mahdollista. Etelä-Pohjanmaan Maakuntamuseo antoi luvan talon purkamiselle. Artturi Leinosen seura päätti lahjoittaa Syrjästen lahjan edelleen Ylihärmän kunnalle.

Museoviraston suostumuksella päätettiin rakentaa alueelle muistopuisto. Sen suunnittelua ja toteutusta varten kunta kokosi 12.5.2004 ryhmän, johon allekirjoittanutkin kutsuttiin. Samassa kuussa hyväksyttiin suunnitelma puistoksi. Kustannusarvio oli 28 400 euroa, mihin saatiin puolet Ylihärmän kunnalta ja toinen puoli EU:n rahana Puistoja Härmänmaalle -investointihankkeesta.

Puiston vihkiäisnauha leikattiin aurinkoisena kesäpäivänä 13.8.2006, Artturi Leinosen seuran kesäjuhlan alkajaisiksi. Tervehdyssanat lausui seuran puheenjohtaja professori Jaakko Elenius. Juhlapuheen piti europarlamentaarikko Anneli Jäättenmäki.

Muistopuistosta ei haluttu mitään pompöösiä viritelmää. Tontin kaikki kolme rakennusta purettiin, mutta päärakennuksen kivijalka säilytettiin paikoillaan muistona A. Leinosen syntymäkodista. Alue nurmetettiin, mutta puutarhassa olleita marjapensaita, syreenit ja omenapuut, kaksi, säilytettiin muistona asutuksesta. Maanpintaa korotettiin lisämaalla nurmikoksi asuinrakennuksen perustuskivien yläpinnan tasolle.

Säilytetyn kivijalan sisäpuolelle siirrettiin A. Leinosen patsas. Vertauskuvallisesti Artturi ikään kuin palasi paikalle, jossa hän oli syntynyt vuonna 1888. Artturin Jaakko-isä oli ostanut vuonna 1887 tämän kiinteistön ja sillä toimineen nahkurinliikkeen, jotkamyi vuonna 1920.

Tontti rajoittuu eteläpuolella Naarasluomaan, jonka rannassa on ollut nahkurin märkäverstas ja siinä muun muassa kaksi isoa paljua nahkojen liottamiseksi. Niistä oli jäljellä vain melkoiset syvennykset, joista syntyi idea muotoilla rantaan amfiteatterimainen katsomo ja sen eteen kumputasanne esiintyjille. Katsomoon teetettiin puisia penkkirivejä, mutta niiden kunto loppui pari vuotta sitten. Tilalle kaupunki on tietääkseni luvannut uudet. Paikassa on pidetty konsertteja ja muita tilaisuuksia. Talon pihasta tuli luontevasti oma pieni parkkipaikka vierailijoille.

Nyt tuo pieteetillä rakennettu ympäristö on turmeltu kaupungin toimesta. Kivijalkapiiri on poistettu kolmea kiilakiveä lukuun ottamatta. Talon tuvan kohdalla on usean neliön kokoinen sorastus, persoonaton puistonpenkki, pensasistutuksia, puuntaimia, sorastettu leveä käytävä, roska-astia ja kaikki. Vanha piha, siis parkkipaikka, on nurmetettu. Amfiteatterikatsomoa ei ole. Vain patsas on säilynyt.

Kuka on tämän vandalisoinnin takana?

Tammikuussa 2019 on tarkoitus pitää Ylihärmässä Artturi Leinosen seuran juhla, päähenkilön 130-syntymävuoden merkeissä. Kuullaanko siellä meriselitys puiston turmelemisesta?

Risto A. Järvi

Ylihärmä