Kauhavan kaupungin koulukuljetuksista

Kauhavan kaupungin koulukuljetusten myöntämisessä ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslain 32. pykälässä määriteltyjä periaatteita.

Perusopetuslain lisäksi koulukuljetuksissa noudatetaan Kauhavan kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymiä tarkennuksia, jotka löytyvät koulukuljetussäännöstä.

Koulukuljetus myönnetään ainoastaan hakemuksesta oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun esi- tai perusopetuspaikkaan silloin, kun koulukuljetussäännössä mainitut kriteerit täyttyvät.

Oppilaat voivat hakea opiskelupaikkaa muustakin koulusta kuin lähikoulusta.

Kauhavan kaupunki ei järjestä eikä korvaa oppilaan koulumatkoja, mikäli oppilas huoltajien hakemuksen perusteella käy toissijaisessa koulussa eli muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa ensisijaisessa koulussa.

Eero Paavola

Kasvatus- ja opetuslautakunnan

puheenjohtaja