Kauhavalle tarvitaan terveet koulutilat

Keskustan Kauhavan kuntapäättäjät toivovat, että paikkakunnan lapsilla, nuorilla ja perheillä olisi mahdollisimman hyvä asua ja elää kotipitäjässään.

Koulujen sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet kaikissa kaupunginosissa. Tilanteeseen on etsitty ratkaisua sen yhdessä tehdyn linjauksen mukaisesti, että Kauhavan jokaisessa kaupunginosassa tulee jatkossakin toimimaan yhtenäiskoulu.

Sivistys- ja opetustoimi on yksi peruspalveluistamme, joka meidän tulee hoitaa hyvin.

Hyvä perusopetus antaa jokaiselle koululaiselle eväät tulevaisuuteen. Hyvä opetus ei yksin riitä, on oltava myös asianmukaiset ja terveet tilat. Sisäilmaongelmien vuoksi olemmekin joutuneet tekemään isoja aineellisia ja taloudellisia ratkaisuja. Linjanveto on tehty, konkreettiset toimet etenevät.

Kauhavan koulukeskuksen sisäilmaongelmaa ratkaistaessa oli tehtävä päätös: puretaanko rakennus täysin vai rakennetaanko vanhan pohjalaatan päälle. Päätös ei ollut helppo eikä vähiten siksi, että kysymys oli rahasta. Kokonaan uudestaan tehty rakennus on nyt viittä vaille valmis.

Alahärmässä vähäinen liikuntatilojen määrä suhteessa oppilasmäärään on vaivannut jo vuosikymmeniä. Lisäksi liikunta- ja urheiluseurat toivoivat lisää tiloja.

Asiaan haettiin ratkaisua, kun samaan aikaan Alahärmän alakoulun puolella ilmeni mittava sisäilmaongelma luokkatiloissa ja ruokalassa.

Keskustan valtuustoryhmä näki tärkeäksi liikuntahallihankkeen viemisen eteenpäin, ja rakentamisen samalle tontille koulun kanssa.

Moduulitilan hankkiminen väestötilaksi oli onnistunut ratkaisu. Tällä hetkellä liikuntatilahanke etenee, ja sen jälkeen päästään suunnittelemaan uutta koulutilaa.

Kortesjärvellä yhtenäiskoulun tilojen sisäilmaongelmat ovat vaivanneet vuosia, eikä tilanne korjaantunut toivotulla tavalla tilojen remontoinnin yhteydessä. Koulu on evakossa Kauhavalla, koulumatkat pitenivät huomattavasti.

Kortesjärven koulun rakennustoimikunta on vienyt kouluhanketta eteenpäin määrätietoisesti. Viime valtuuston kokouksessa päätettiin kouluhankkeen rahoitusmallista.

Ylihärmän alakoulussa erityisesti esikoululaisten tiloja vaivasi huono sisäilma ja alakoulurakennus on käyttöikänsä päässä.

Kouluverkkoratkaisun myötä Vesiluoman ja Kankaan koulun lakkauttamiset lisäsivät Kirkonkylän alakoulun oppilasmäärää.

Yhtenäiskoulumalli on nähty hyväksi kaikissa kaupunginosissa, siksi Ylihärmässäkin oli järkevää rakentaa lisää luokkatilaa yläkoulun yhteyteen, ja hyödyntää remontoinnilla jo olemassa olevat tilat.

Kouluverkkotyöryhmä on pohtinut myös Hakolan koulun tilannetta. Tiloihin on lähivuosina tehtävä remontointia, siksi Hakolan koulun tilanne on arvioitu osana kouluverkkoratkaisua.

Hankkeiden toteuttamiseksi on etsitty erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.

Yksi esillä ollut vaihtoehto on tilojen myyminen ulkopuoliselle urakoitsijalle, joka kunnostaa tilat ja sen jälkeen vuokraa takaisin kaupungille.

Kaupungin omaan taseeseen rakentaminen antaa kaupungille vallan pitää ohjat omissa käsissä, siksi valtuusto päätyi tähän rahoitusmalliin myös Ylihärmän kouluratkaisun osalta.

Rakentaminen ja remontointi ovat pitkiä prosesseja. Suunnitelmat, laskelmat ja päätökset ottavat aikaa, mutta asiat etenevät. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Keskustan valtuustoryhmä tiedostaa päätösten taloudelliset rasitteet. Uskomme kuitenkin, että tehdyt päätökset luovat uskoa tulevaisuuteen, ja tuovat vetovoimaa kaikkiin kaupunginosiin.

Keskustan valtuustoryhmä