Kauhava pärjää ja menestyy, kun negatiivisuudesta päästään

Perussuomalainen aktiivi Inga Petäjäniemi monipolvisessa kirjoituksessaan viime viikon Komiatissa 24.6. syytti minua monista asioista. Avaan tässä millaisia pohdintoja teksti herätti.

Kirjoittaja pyytää allekirjoittanutta kantamaan vastuun Kauhavan kaupungista. Teen sitä joka päivä niin kansanedustajana kuin valtuuston 1. varapuheenjohtajana. Olen kantanut vastuuta omalta osaltani kotiseudun pärjäämisestä siitä lähtien, kun 16-vuotiaana päädyin Ylihärmän nuorisovaltuuston pj:ksi. Olin aikanaan tekemässä päätöstä kuntaliitoksesta ja olen toiminut Kauhavan valtuustossa uuden kaupungin alusta lähtien. Olen sataprosenttisesti sitoutunut kotikaupunkiini.

Olen pyrkinyt ja päässyt valtuustoon ja eduskuntaan, koska vaikuttaminen ja kotiseudun kehittäminen ovat minulle kutsumus. Olen kaikissa luottamustehtävissäni vuosien varrella tavoitellut kotikunnan elinvoiman vahvistamista. Olen järjestelmällisesti tukenut mm. yritystoiminnan edellytysten parantamista, uusien työpaikkojen luontia ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamista.

Viimeisin onnistuminen Kauhavan elinvoiman edellytyksissä oli, että sain hallituksen lisätalousarvio 4:een mukaan valtatie 19:n parantamisen. Tällä 25 miljoonan hankkeella matka Kauhavalta Seinäjoelle nopeutuu ja sujuvoituu. Sillä on selvät vaikutukset Kauhavan vetovoimaan asuinpaikkana ja työntekijöiden saatavuuteen yrityksiimme.

Kannatan Kauhavan tasapuolista kehittämistä. Haluan, että edelleen 4 pitäjässä on elämää, enkä halua vetää ruksia Kortesjärven ja Ylihärmän päälle. Kaikissa 4 osassa on oltava terveet koulutilat – seuraavana vuorossa asian korjaamisessa on Alahärmä.

Perussuomalaisten Petäjäniemi arvostelee Kauhavaa ja kehuu Lapuaa. Lapua on hieno paikkakunta ja hyvä naapurimme. Kuitenkin myös Lapuan väkiluvun kasvu on pysähtynyt ja asukasmäärä välillä laskenutkin. Keskittymiskehitys syö kaikkia maaseudun kuntia.

Kauhava on koko Suomen mittapuulla erittäin vahva kunta, ja meillä on vahvuuksia, joita monella ei ole. Sijaintimme on niin Pohjanmaan kuin Suomen mittakaavassa erinomainen; meiltä on todella hyvät yhteydet. Meillä on laaja työpaikkatarjonta, tunnettuja suurtapahtumia. Kauhava ja kauhavalaisuus sekä Kortesjärvi ja härmäläisyys ovat vahvoja brändejä jääkäreistä PowerParkiin.

Joidenkin mielestä Kauhavaa tai sen taloutta ei saisi verrata muihin maakunnan tai Suomen kuntiin. Ihmettelen näkemystä. Miten voi hahmottaa oman tilanteensa, jos ei tunne toimintaympäristöä ja kuntakentän tilannetta? Toistan viestini viime valtuustossa: Kauhavan kuntatalous on tiukka, mutta emme ole erityisen pahassa talouskriisissä tai velkaantuneita muihin Suomen kuntiin verrattuna.

Asia, joka korpeaa minua lakimiehenä, on tällä valtuustokaudella syntynyt tapa käyttää valituksia ja oikaisuvaatimuksia oman politiikanteon välineenä. Itselle on tullut kuva, että osa poliitikoista luulee hallinto-oikeuden olevan uusintaottelu valtuuston tai hallituksen äänestyksistä. Sitä se ei ole. Hallinto-oikeus tutkii vain päätöksen laillisuuden, ei päätöksen taloudellisuutta tai sopivuutta jonkun kunnallispoliitikon ajatuksiin. ”Poliittiset kysymykset” ovat tarkoituksenmukaisuusharkintaa, joka kuuluu kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaisesti vaaleilla valituille päättäjille. Neljän vuoden välein kuntalaiset kuntavaaleissa valitsevat demokraattisesti, ketkä henkilöt ja puolueet suorittavat tätä tarkoituksenmukaisuuden punnintaa.

Kunnan vetovoimalle on erittäin tuhoisaa maine valitusten pesänä. Yritykset eivät uskalla investoida eivätkä ihmiset rakentaa kuntaan, jonka hallinnolla on maine poukkoilevasta päätöksenteosta ja pitkistä valituskierteistä.

Olen todella huolestunut Kauhavalla viime vuosina kiihtyneestä negatiivisesta julkisesta keskustelusta. Tuntuu, että mielipidevaikuttajat kilpailevat siitä, kuka kaikista negatiivisimmin paikallislehdessä tai somessa mollaa yhteistä Kauhavaamme. Tähän mollaamiseen kuuluu lähes maaninen kaupunginosien asettaminen toisiaan vasten, erityisesti riidankylvö vanhan Kauhavan ja Alahärmän välillä.

Sanon rohkeasti, että Kauhavalle tämä riidankylvö ja negatiivisuus ovat pahempi ongelma kuin taloustilanteemme. Se karkottaa meiltä nykyisiä ja mahdollisia tulevia asukkaita.

Lopuksi Inga Petäjäniemelle: väitteestäsi huolimatta en ole aikeissa ryhtyä päätoimittajan tai toimittajan työhön.

Antti Kurvinen

Kansanedustaja,

valtuuston 1. vpj

Kauhava