Hyvinvointiasemien pitää säilyä

Keskustan Härmänkylän paikallisyhdistys esittää kannanottonaan, että jokaisessa pitäjässä, Alahärmässä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Ylihärmässä, pysyy vähintäänkin sairaanhoitajavetoinen hyvinvointiasema, jossa on myös hammashoitopalvelut.

Kannanoton perusteena on muun muassa ikäihmisten ja koululaisten helpompi pääsy perushoitoihin omassa pitäjässään. Työssäkäyviltäkin säästyy työaikaa huomattavasti tässä vaihtoehdossa.

Vuosikokousväki oli huolissaan myös jäljellä olevien kyläkoulujen lakkauttamisesta. Kyläkoulut koetaan turvallisiksi ja pienille lapsille soveltuviksi opinahjoiksi elämän alkumetreillä, ja se on kaupungille iso vetovoimatekijä.

Uuden raviradan alueen kaavoituksen etenemisen aikataulu puhutti kokouksen läsnäolijoita.

Metsäisiä tontteja Alahärmän alueella on tällä hetkellä vain vähän, ja tämä alue kiinnostaa rakentamista miettiviä nuoria perheitä.

Keskustan Härmänkylän paikallisyhdistys ry