Huolta perusopetuksen laadusta Kauhavalla

Kauhavalla ja koko Suomessa on meneillään muoti-ilmiö pienryhmien vähentämisestä siirtämällä erityisoppilaat integroiden tai kokonaan perusopetusryhmien oppilaiksi. OAJ:n Kauhavan paikallisyhdistys vastustaa erityisopetuksen pienryhmien alasajoa Kauhavalla.

Samalla se muistuttaa, että kaupungin kouluverkon tiivistämisestä saatavat säästöt tulee ohjata opetuksen laadun parantamiseen.

Yhtenä perusteena erityisoppilaiden integrointiin on esitetty oppilaiden tasa-arvoista kohtelua. Ajatuksena ja käytännössä integrointi on hieno asia, jos se tapahtuu hallitusti osapuolia kuunnellen.

Erityisoppilaan integrointi perusopetusryhmään ei saa olla kuitenkaan hallitsematonta. Tähän suuntaan ollaan Kauhavalla kuitenkin menossa.

Integroinnissa tulee kuunnella perusopetusryhmää opettavaa luokanopettajaa tai lehtoria. Hän on ryhmänsä asiantuntija, joka näkee, voiko kaavailtu integrointi onnistua. Integroinnissa tulee tarkastella koko perusopetusryhmää sen etu huomioiden, ei vain integroitua oppilasta.

Käynnissä oleva integrointibuumi unohtaa tavallisen oppilaan. Luokkaa opettavan opettajan aika menee integroidun oppilaan ohjaamiseen. Muille oppilaille jäävä aika jää vähiin, puhumattakaan lahjakkaista oppilaista.

Käytöshäiriöisten oppilaiden integroinnissa tai pitämisessä kokonaan perusopetusryhmässä on oltava erityisen varovainen, jotta tasa-arvoajattelu toteutuu kaikkien oppilaiden kohdalla. Pahimmillaan käytöshäiriöinen oppilas sekoittaa koko ryhmän toiminnan ja uuvuttaa opettajan. Asianosainen oppilas saattaa myös leimaantua, mistä taas helposti seuraa lisää ongelmia.

Pienryhmien alasajon yhteydessä ollaan vähentämässä myös merkittävästi koulunkäynnin ohjaajien määrää. Tämä lisää monia haasteita perusopetuksessa. Päteviä ohjaajia tarvitaan edelleen.

Perheiden miettiessä muuttoa Kauhavalle opetuksen laadulla on merkitystä. Jos Kauhavalla ei ole tarjota riittäviä tukitoimia ja resurssia laadukkaaseen perusopetukseen, perheet valitsevat asuinpaikakseen paikkakunnan, jossa nämä palvelut löytyvät. Samaan aikaan opettajat uupuvat työhönsä, mikä johtaa sairaslomien väistämättömään kasvuun.

Kauhavalla tulee olla sellainen tukea tarvitsevien oppilaiden/erityisoppilaiden palveluverkosto, että koulujen ei tarvitse olla yksin tai taistella keskenään ongelmien kanssa.

Esikouluikäisistä perusopetuksen päättöluokalle asti käytöshäiriöisille oppilaille tulee luoda omat ryhmät, jossa he voivat suorittaa peruskoulun omien resurssiensa puitteissa.

Koulun perustehtävä on valmistaa tulevaisuuden työntekijöitä. Huolehtikaamme kotikaupungissamme Kauhavalla siitä, että opetus ja koulutus toteutetaan mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti.

OAJ Kauhavan paikallisyhdistyksen hallitus