Harkintaa hirvenmetsästyksen päättämiseen

Hirvenmetsästyskausi on kiihkeimmillään, ja saalistakin on saatu. Metsästäjien ilmoittamiin havaintoihin ja saalismääriin perustuen alueellinen Riistakeskus on arvioinut tavoitellun kannan saavutetun jo nyt joillakin alueilla. Tällaisia alueita on maakuntamme keski- ja itäosissa.

Alueemme eteläisissä osissa ja lähempänä rannikkoa olevilla alueilla metsästystä tulisi havaintojen perusteella jatkaa tehokkaasti. Näissä osissa hirviä tulisi ampua vielä yli 1 hirvi/1000 ha eli todella merkittävästi, että saavutettaisiin edes tavoitekannan yläraja.

Kausi on kuitenkin vasta alussa, eikä hirvien vaeltaminen ole ollut vielä merkittävää. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, etteivät seurueet millään alueella lopeta jahtikauttaan vaan seuraavat tilanteen kehittymistä hirvenmetsästyskauden loppuun saakka.

Keinot hirvitihentymien ja talvituhojen estämiseksi ovat seurueiden käytössä, ja me maanomistajien edustajina toivomme teidän myös käyttävän niitä.

Ari Perälä

kenttäpäällikkö MTK-EP

Miko Syri

kenttäpäällikkö

MTK, metsälinja