Hakolan koulun tilanne huolestuttaa

Hakolan koulun oppilaiden vanhempien tietoon tuli 26.5.2020, että koulun tuntikehystä ollaan muuttamassa ja koulun opettajavirkoja vähentämässä sivistysjohtajan päätöksellä. Tämä tarkoittaa samalla kahden yhdysluokan perustamista kouluun. 1. ja 2. luokka (18 oppilasta) sekä 5. ja 6. luokka (28 oppilasta) aiotaan tietomme mukaan yhdistää yhdysluokiksi. Tarkempaa tietoa asiasta opettajat eivät ole voineet antaa, koska virallisia päätöksiä ei ilmeisesti vielä ole tehty.

Me oppilaiden vanhemmat seuraamme tilannetta hyvin huolissamme. Tunnemme lapsemme ja heidän yksilölliset tuen tarpeensa. Käsityksemme mukaan molemmista yhdysluokista on tulossa erittäin haastavia opetettavia.

Kasvatuslautakunnassa 12.5.2020 hyväksyttyä tuntikehystä ja ryhmäjakoa ollaan muuttamassa vastoin koulunjohtajan perusteluita. Tämä tulee vaikuttamaan laajasti koulun tehokkaaseen toimintaan. Käsityksemme mukaan tuntikehyksen ja ryhmäjaon muuttaminen vaikuttaa ainakin siten, että erityisopetuksen tunteja vähenee. Hyväksytyn tuntikehyksen ja ryhmäjaon mukaan koulun kokonaistuntimäärä olisi ollut suunnilleen sama, mutta lukujärjestys olisi toiminut paremmin, ja oppilaiden tarvitseman tuen antaminen olisi onnistunut.

Näin myöhäisessä vaiheessa lukuvuotta henkilökunnan tietoon tulevat suuret muutokset tuntikehykseen ja opettajien määrään ovat hyvin epäreiluja koulun henkilöstöä ja etenkin oppilaita kohtaan.

Epäilemme, että näin myöhäisessä vaiheessa vuotta käynnistyvät henkilöstön hakuprosessit eivät tule tuottamaan toivottua tulosta, vaan käteen jää vain ns. ”jakojäännöksiä”. Hakolan koulun opettajat ovat hoitaneet työnsä loistavasti, ja nyt kaikki saavutettu yritetään pyyhkiä pois.

Vakavaa huolta aiheuttaa myös suurten luokkakokojen vaikutus sisäilman laatuun. Luokkatiloja ja niiden ilmanvaihtoa ei ole suunniteltu tällaisille oppilasmäärille, joten sisäilmaongelmia tulee lähes varmasti.

Ylihärmän uuden koulun valmistuttua Hakolan koulu tullaan lakkauttamaan. Pyydämme, että henkilökunnalle ja oppilaille taataan siihen saakka työrauha, eikä suunniteltuja muutoksia toimeenpanna. Hakolan koulun lasten vanhemmat haluavat, että lapsiamme kohdellaan tasavertaisesti muiden Kauhavan koululaisten kanssa.

- Vaadimme, että kasvatus- ja opetuslautakunnassa 12.5.2020 hyväksytty tuntikehys ja ryhmäjako pysyvät voimassa.

- Vaadimme, että suunniteltuja opettajien siirtoja toisiin kouluihin ei toteuteta, vaan he saavat jatkaa töitään nykyisen kokoisissa luokissa.

- Vaadimme, että Hakolan kouluun ei perusteta AVI:n suositusten vastaisia, ylisuuria opetusryhmiä (suunniteltu 28 oppilaan ryhmä).

- Vaadimme, että Hakolan koulun oppilaiden tuen tarve huomioidaan, heille taataan yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen eikä yhdysluokkia perusteta.

- Vaadimme, että sisäilmanlaadun todennäköiseen huonontumiseen suhtaudutaan vakavasti ja asiallisesti.

Epäilemättä Hakolan koulu ei ole ainoa koulu Kauhavalla, jossa ollaan tänä keväänä suuressa epätietoisuudessa syksystä. Tällainen poukkoileva päätöksenteko, jota kauhavalaiset vanhemmat ovat joutuneet seuraamaan jo monta vuotta, antaa erittäin huonon kuvan Kauhavan kaupungin toiminnasta eikä houkuttele lapsiperheitä muuttamaan tänne. Toimintaan tarvitaan kipeästi suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Liian lyhyttä mattoa ei voi korjata leikkaamalla sille jatkoa toisesta päästä.

Vanhempainyhdistys Kaupin pysäkki

Oheinen teksti on lähetetty kaupungin edustajille.