Etäopiskelu uuvuttaa lukiolaisia

Kaikki Suomen lukiot ovat siirtyneet etäopetukseen yli kuukausi sitten hallituksen linjauksen myötä. Myös kaikki Pohjanmaan alueen lukiolaiset ovat olleet etäopetusoloissa. Etäopiskelu järjestetään useimmissa lukioissa etäoppitunteina ja itsenäisenä opiskeluna.

Poikkeustilanne on suuri haaste opiskelijoille ja opettajille, mutta on tärkeää, ettei opetuksen laatu heikkene.

Erilaisia oppijoita on yhtä monta kuin lukiolaisia. Monelle ei sovi se, että opettajat antavat tehtäväkasan itsenäisesti tehtäväksi. Suuri tehtävämäärä lisää opiskelijoiden jo valmiiksi kasvavaa stressin määrää. Kasaantuvat deadlinet lyhyellä varoitusaikana järkyttävät lukiolaisten mielenterveyttä. Opettajat yleensä unohtavat, että opiskelijoilla voi olla samassa jaksossa seitsemän muuta kurssia, joiden työmäärä on yhtä suuri. Ei ole tarkoituksenmukaista, että lukiolaiset tekevät tehtäviä useita tunteja päivässä, vaikka työskentelevätkin kotona.

Näinä aikoina myös opettajilta vaaditaan joustavuutta ja innovatiivisuutta. On ymmärrettävää, että teknisiä vaikeuksia ilmenee, mutta se ei voi olla syy opetuksen puuttumiseen kokonaan. Opiskelijat tarvitsevat tukea opettajilta. Monet kaipaavat opetusta, jotta ymmärtävät opetuksen haastavia aiheita. Lukioiden tulee pyrkiä tarjoamaan opetusta esimerkiksi videotapaamisten kautta. Laadukas opetus on lukiolaisten oikeus, mikä ei muutu tilanteesta huolimatta.

Moni lukiolainen kokee ahdistusta ja pelkoa poikkeustilan vuoksi. Poikkeusoloista huolimatta lukiolaisten hyvinvoinnista on huolehdittava. Opiskelijahuollon palveluiden saatavuudesta ei saa tinkiä. Moni kaipaa keskusteluapua, johon on oltava mahdollisuus. Lukioiden on tärkeää tiedottaa opiskelijoille, miten palvelut järjestetään. On erittäin tärkeää, ettei kukaan jää yksin.

Lukiolaiset ovat huolissaan opintojensa sujuvuudesta. He tarvitsevat tukea ja apua. Lukiolaisten olemassaoloa ja tarpeita ei saa unohtaa tai lykätä sivuun.

Matilda Klemola

Pohjanmaan Lukiolaiset