Alahärmä tarvitsee liikuntahallinsa

Alahärmän liikuntahallin rakentaminen alkoi Kauhavan kaupungin investointisuunnitelman ulkopuolelta jo vuosia sitten. Uuden hallin alkuperäisen hankesuunnitelman hyötypinta-alatarpeeksi oli arvioitu 950 m². Tässä 29.9.2016 viranomaistyönä tehdyssä hankesuunnitelmassa oli kuultu koulujen ja urheiluseurojen edustajia. Perustettu rakennustoimikunta koostui alahärmäläisistä luottamushenkilöistä.

Urakkalaskentaan tuotaessa liikuntahallin koko oli kasvanut lähes puolet eli 1800 neliöön. Hankesuunnitemassa oli valtuuston hyväksymä kokonaiskustannusarvio 3,2 miljoonaa euroa, ja tilat, 1800 m², olisi rakennettu koulun yhteyteen. Hanke eteni tarjouskilpailuun.

Alahärmäläisen yrittäjän voittanut tarjous oli noin 2,4 miljoonaa euroa. Tällöin rakennustoimikunnan esityksestä kaupunginhallitus keskeytti hankinnan. Mikäli liikuntahalli olisi toteutettu suunnitellun mukaisesti, se olisi ollut käytössä jo keväällä 2018.

Hanke haluttiin uudelleen valmisteluun yksityiselle tontille kampusalueen ulkopuolelle. Uuden, 2600 m²:n (1650 m² alkuperäistä viranomaistyönä tehtyä hankesuunnitelman pinta-alatarvetta suuremman) hallin kustannusarvio oli noin 3,6 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: Kauhavan uuden monitoimikeskuksen liikuntasali on noin 1200 m² ja tarkoitettu noin 700 oppilaalle.

Alahärmässä opiskelijoita tulee olemaan noin 400, ja opiskelijoiden määrän ennustetaan laskevan.

Valituksen alla olevan suunnitelman mukaan pääomasijoittaja rakentaisi hallin ja vuokraisi sen Kauhavan kaupungille 10 vuodeksi. Kustannukset olisivat noin 330 000 euroa vuosittain.

Tämän jälkeen kaupungin olisi mahdollista ostaa halli pääomasijoittajalta. Hallin pinta-alasta tulisi noin 650 neliötä telinevoimistelijoiden käyttöön. Kiinteiden telineiden takia tätä tilaa ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen. Laskennallisesti telinevoimistelijoille kohdentuisikaupungin tukea yli 80 000 euroa vuosittain. Tämä ei ole tasapuolista kohtelua muita liikunnan harrastajia tai yhdistyksiä kohtaan.

Nyt esille tulleet, jo vuosia tiedossa olleet Alahärmän kampuksen sisäilmaongelmat aiheuttavat teknisen johtajan mukaan noin 5 - 10 miljoonan euron kustannustarpeen.

Alahärmä tarvitsee liikuntatilat, mutta tilojen mitoituksen tulee olla tarveharkintainen ja käyttökustannuksiltaan suhteutettu muihin Kauhavan kaupungin tarjoamiin, vastaavanlaisiin palveluihin kaupungin heikentyvän talouden takia.

Esimerkkinä ylisuurista tiloista ovat uudet päiväkotitilat, joissa on ylikapasiteettia Yli- ja Alahärmässä noin 40 prosenttia. Kortesjärvi on Kauhavan kaupunginosista ainoa, missä resurssit ja palvelutarve kohtaavat varhaiskasvatuksessa. Tämä ylikapasiteetti aiheutti varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan lakkauttamisen.

Timo Renko, KOK