Kolumni: Olavilta

Siihen aikahan ku kävin Kantolan kansakoulua, oli tapana järiestää koulun päättäville seittemäsluakkalaasille viimmeesen lukuvuaren keväällä pariviikkoa kestäny keittokurssi. Siinä annettihin vähä tiatoa ja taitoa ittenääsehen elämähä. Opettaja tais olla joku kotitalousopettaja kirkonkylästä. Jokku viisahat oli saanu päähänsä, jotta syriäkylien koululaasille pitääs antaa maharollisuus käyrä keittokurssi kirkonkylän nykyaikaases keskuskoulus. Se kouluhan on lentokentän tiän varres.

Mun ikäluakka oli ensiimmäänen, joka sai komennuksen mennä kolomipäivääselle kurssille. Mä ajattelin jättää välihin koko kurssin. Eihän sinne ihimisten ilamoolle komiahan kouluhun olis keherannu mennäkkään kumiteräsaappahis. Niinpä ensimmääsenä päivänä menin isän kans pöllien parkkuulle. Luakkakaverit tuli mulle sitten illalla sanomahan, jotta en saa päästötoristusta, jos en osallistu keittokurssille. Niinpä mä jouruun pitämähän pari rokulipäivää parkkuuhommista.

Opettaja jakoo meirät kaharen porukoohin. Mä sain kaverikseni jonkun toisen syriäkylän poijan. Meirän tehtäväksi tuli keittää kala. Opettaja toi komian kalan, en ollu sellaasta nähänykkään, soli kuha. Meirän piti laittaa kuha kattilahan piänehen vesimäärähän, johonka pantiin vähä sualaa joukkohon. Opettaja sanoo, jotta hän oli luvannu opettajakaveriillensa tarjota kuhapäivällisen. Samas opettaja napsahutti sähköhellan päälle ja käski meirän vahtia kalaa. En ollu sähköhellaa nähänykkään enkä tiänny, kuinka sitä säärellähän. Ei siinä kauaa menny, ku vesi alakoo kiahua.

Eihän me tiänny sille mitään teherä.

Se näytti meirän miälestä olevan jo kypsä, ku opettaja tuli tarkastamahan tilannetta ja kauhistuu, ku kala oli melekeen ressuna kattilan pohojalla. Opettaja ihimetteli, kuinka hän sais sen kattilasta pois, jottei se aivan hajua. Koko kurssista mulla ei oo muita muistikuvia ku tämä kuhan keitto, ja sekin vähän epäonnistuu. Kaipa tästä kurssista kuitenkin jotakin jäi muistihin, sillä meirän perheessä mä tapaan laittaa kaikki kalaruaat.