Kolumni: Kaksi lukiota on Kauhavan etu

Lähellä oleva lukio mahdollistaa nuorison pysymisen paikkakunnalla, toimii vetovoimatekijänä sekä parantaa työvoiman saatavuutta. Valinnanvara kunkin lukion erikoiskursseissa antaa nuorelle enemmän vaihtoehtoja, ja niille on kysyntää (I-P 1.2.2021 Erikoislukiot kiinnostavat pohjalaismaakunnissa).

Härmän lukio tarjoaa muun muassa yrittäjäkasvatusta, hevosalan opintoja ja on tehnyt yhteistyötä esimerkiksi PowerParkin kanssa matkailu- ja puistokummitoiminnan tiimoilta, ja uusia yhteistyökuvioita on kehitteillä. Lähellä oleva lukio takaa yhteistyön jatkumisen. Olen vakuuttunut, että uusiakin kuvioita löytyy jatkossa.

Mikäli Härmän lukio lakkaisi, siirtyisi myös työvoima helpommin toisille paikkakunnille. Kauhavan lukio painii tilanpuutteen kanssa, sillä yhtenäiskoulussa oppilaita on yli mitoituksen ja osaa heistäkin kaavaillaan siirrettävän yrittäjäopiston tiloihin. Yhtenäiskouluun eivät yksinkertaisesti kaikki mahdu.

Härmän lukioon tällä hetkellä hakevien määrän epäsuhtatilanteen selittänevät sisäilmaongelmat ja Kauhavan yhtenäiskoulun uudet, houkuttelevat tilat. Tämä ratkeaa sillä, kun Alahärmän uusi kampusalue rakentuu. Herääkin kysymys, pyritäänkö tätä projektia jarruttamaan tiettyjen tahojen toimesta vedoten alhaiseen hakijamäärään ja sitä kautta hakemaan oikeutusta Härmän lukion lopettamiselle?

Sopii kysyä, olemmeko valmiita heittämään hukkaan myös valtionosuudet Härmän lukion osalta ottaen huomioon tulevaisuuden taloushaasteet. Pienlukiolisä, jota kummatkin lukiot ovat nauttineet tähän saakka (alle 200 oppilasta), on n. 350 000 euron potti vuosittain. Tästä luopuminen on hankala nähdä säästötoimintana, kun summa tarkoittaa n. 5 opettajan vuosipalkkaa, puhumattakaan kuljetuksien kustannuksista.

Pidän outona myös sitä, että lukiolaisille järjestellään lisätilaa ja pienet lapset joutuvat epäterveisiin tiloihin. Alun perin idea oli, että mennään pienet edellä yhtenäiskouluun. Missä vaiheessa mitoituksessa ja järjestelyissä on menty metsään? Kuka tätä laivaa oikein ohjaa?

Veli-Matti Lillbacka

valtuutettu (kok.)